History · 535 · 29.10.2022

1943 *Legitimație de angajat Industria Sârmei Câmpia Turzii* semnată de directorul Ionel FLOAȘIU

By PETRE POPP
1943 *Legitimație de angajat Industria Sârmei Câmpia Turzii* semnată de directorul Ionel FLOAȘIU

1920 – Se petrece o mutație calitativă în viața locuitorilor Ghirișului, prin începerea acțiunii de introducere în locuințe a gazului metan, folosit atât la încălzit, cât și pentru iluminat.

- În septembrie are loc un eveniment de mare importanță, cu impact major asupra direcționării evoluției ulterioare a destinului Ghirișului și Sâncraiului, precum și a așezărilor rurale din zona învecinată acestora: încep lucrările de edificare a unicei fabrici de cuie și sârme pe teritoriul Transilvaniei, denumită Industria Sârmei S.A. Unitate care, consolidată și dezvoltată de-a lungul timpului, se va impune decisiv și definitiv, ea devenind une dintre cele mai importante și renumite firme din România, cunoscută în întraga Europă. Ocupând poziția preponderentă pe scena vieții socio-economice a localității, Industria Sârmei va contribui, încă de la începuturile sale, la dezvoltarea localității, implicându-se cu multă autoritate în domenii esențiale ale vieții publice, materiale și spirituale, pe care le va patrona și susține material, financiar și moral. Principalele domenii sociale în care întreprinderea va avea preocupări permanente vor fi cele edilitar-gospodărești, medico-sanitare, școlare, culturale și sportive.

Așa s-a ajuns la concluzia că un mare adevăr rezidă în afirmația de azi: istoria Câmpiei Turzii din Europa contemporană este asociată mai presus de orice, cu cea a Industriei Sârmei, ce ocupă o poziție strategică în prosperitatea economică și extinderea localității. Fără Industria Sârmei ar fi fost posibilă o atât de rapidă evoluție generală a Câmpiei Turzii

- Statistică demografică: numărul locuitorilor Ghirișului, cumulat cu cel al Sâncraiului: 2754.

1921 – Luna iulie marchează intrarea în funcțiune a primelor capacități de producție ale fabricii Industria Sârmei S.A.

- Industria Sârmei S.A. construiește locuințele din cele două colonii situate lângă fabrică (colonia U – a muncitorilor și colonia L – a maiștrilor.

- Este dată în exploatare la Ghiriș Prima Întreprindere Industrială Agricolă de pe Câmpie, adică de pe Câmpia Transilvaniei, fabrică de mașini și piuă de postav: În 1937 fabrica va înceta să mai existe.

- Statistică edilitară: în Ghiriș sunt 364 de case, în Sâncrai 119.