Cozmin Sașa - Pro România
Remus Lăpușan - Pro România
Mircea Irimie - Pro România
Locuri de muncă · 626 · 04 Ianuarie 2019

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 17.01.2019, ora 10.00, selecţie pentru ocuparea următorului post vacant:

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 17.01.2019, ora 10.00, selecţie pentru ocuparea următorului post vacant:ariesnew.ro

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 17.01.2019, ora 10.00, selecţie pentru ocuparea următorului post vacant:

Referent de specialitate marketing: 1 post (perioadă determinată)

Condiţii necesare:
- Studii superioare cu diplomă de licență;
- Experiență relevantă în domeniul marketingului de minim 1 an;
- Creativitate şi inovație;
- Bune abilități de prezentare;
- Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
- Abilităţi de lucru în echipă;
- Seriozitate şi profesionalism;
- Cunoştinţe Microsoft Office (Power Point și Excel nivel avansat, Word);
- Cunoștințe de grafică la nivel avansat (Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator);
- Cunoştinţe de limba engleză – nivel avansat; cunoașterea unei alte limbi străine reprezintă un avantaj.

Responsabilitățile postului:
- Organizarea de campanii de marketing, online şi offline;
- Gestionarea profilelor social media ale organizaţiei;
- Crearea de machete grafice pentru diverse campanii de marketing;
- Coordonarea, planificarea şi organizarea de evenimente, prezentări şi întâlniri;
- Colectarea şi analizarea datelor privind “airport catchment area”;
- Asigurarea publicării de informații corecte, atractive şi în timp util pe website şi în social media;
- Colectarea, analizarea şi transpunerea grafică a informațiilor statistice specifice;
- Întocmirea de rapoarte şi analize specifice.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
- Cerere pentru înscrierea la selecție;
- Curriculum Vitae;
- Copie C.I.;
- Certificat de căsătorie, în cazul în care numele de pe actul de studii diferă de cel din actul de identitate;
- Două recomandări;
- Copie a actelor doveditoare a studiilor şi a pregătirii profesionale;
- Declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- Copie a carnetului de muncă;
- Extras REVISAL de la ITM sau adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă începând cu data de 01.01.2011;
- Declaraţie privind motivele necontinuităţii în muncă sau studii pentru perioadele ce depăşesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
- Adeverinţă de la medicul de familie care atestă starea de sănătate.

Probele de selecţie:
Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:
- Selecţia dosarelor de înscriere;
- Proba scrisă: Rezolvare marketing business case şi testarea limbii engleze;
- Interviul.
Fiecare probă este eliminatorie.
Data limită de înscriere:
Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 16.01.2019, ora 12:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, telefon 0264/307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare