Locuri de muncă · 669 · 09 Noiembrie 2018

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 19.11.2018, ora 10.00, selecţie pentru ocuparea următorului post vacant:

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 19.11.2018, ora 10.00, selecţie pentru ocuparea următorului post vacant:ariesnew.ro

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 19.11.2018, ora 10.00, selecţie pentru ocuparea următorului post vacant:

Operator dispecerat operațional: 1 post

Condiţii necesare:
• Diplomă de bacalaureat;
• Operare PC (Word, Excel,etc.);
• Fără cazier;
• Permis de conducere categoria B;
• Cunoştinţe de limba engleză – nivel mediu;
• Apt efort fizic şi psihic;
• Abilităţi de lucru în echipă;
• Seriozitate şi profesionalism.

Avantaj:
• Experienţă în domeniul aeronautic.

Responsabilitățile postului:
• Completarea, transmiterea și ținerea la zi a documentelor specifice activității operaționale a Aeroportului (registru de trafic, fișe de taxare, baze SNOWTAM, plan de zbor, informare aeronautică, programe de zbor, etc.)

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Cerere pentru înscrierea la selecție;
• Curriculum Vitae;
• Copie C.I.;
• Copie permis de conducere;
• Două recomandări;
• Copie a actelor doveditoare a studiilor şi a pregătirii profesionale;
• Alte calificări;
• Copie a carnetului de muncă;
• Extras REVISAL de la ITM sau adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă începând cu data de 01.01.2011;
• Declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• Declaraţie privind motivele necontinuităţii în muncă sau studii pentru perioadele ce depăşesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
• Adeverinţă de la medicul de familie.

Probele de selecţie:
Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:
- selecţia dosarelor de înscriere;
- proba scrisă;
- interviul.
Fiecare probă este eliminatorie.

Data limită de înscriere: Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 16.11.2018, ora 14:00.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149 - telefon: 0264 / 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).