Locuri de muncă · 513 · 09 Noiembrie 2018

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 20.11.2018, ora 10:00, selecţie pentru ocuparea următorului post vacant:

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 20.11.2018, ora 10:00, selecţie pentru ocuparea următorului post vacant:ariesnew.ro

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 20.11.2018, ora 10:00, selecţie pentru ocuparea următorului post vacant:

Șofer categoria B, C, D, E : 1 post (perioadă determinată)

Condiţii necesare:
• Studii medii;
• Permis de conducere categoria B, C, D, E;
• Fără cazier;
• Apt efort fizic şi psihic;
• Abilităţi de lucru în echipă;
• Seriozitate şi profesionalism.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Cerere pentru înscrierea la selecție;
• Curriculum Vitae;
• Copie C.I.;
• Copie permis de conducere;
• Două recomandări;
• Copie a actelor doveditoare a studiilor şi a pregătirii profesionale;
• Alte calificări;
• Copie a carnetului de muncă;
• Extras REVISAL de la I.T.M. sau adeverință de la angajator cu perioada lucrată după data de 01.01.2011;
• Declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• Declaraţie privind motivele necontinuităţii în muncă sau studii pentru perioadele ce depăşesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
• Adeverinţă de la medicul de familie.

Probele de selecție:
Selecția pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:
- selecţia dosarelor de înscriere;
- proba scrisă;
- interviul.
Fiecare probă este eliminatorie.

Data limită de înscriere: Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 19.11.2018, ora 14:00.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149 - telefon: 0264 / 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).