Locuri de muncă · 721 · 06 Februarie 2019

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 25.02.2019, ora 10.00, selecţie pentru ocuparea următorului post vacant:

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 25.02.2019, ora 10.00, selecţie pentru ocuparea următorului post vacant:ariesnew.ro

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 25.02.2019, ora 10.00, selecţie pentru ocuparea următorului post vacant:

Auditor intern: 1 post

Condiții necesare:
• Studii superioare de lungă durată – profil economic;
• Experiență în audit intern de minim 3 ani;
• Curs de auditor intern cu diplomă recunoscută naţional în domeniul auditului;
• Cunoştinţe de limba engleză – nivel avansat;
• Cunoştinţe Microsoft Office (Word, Excel);
• Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
• Abilităţi de lucru în echipă;
• Seriozitate şi profesionalism.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Cerere pentru înscrierea la selecție;
• Curriculum Vitae;
• Copie C.I.;
• Certificat de căsătorie, în cazul în care numele de pe actul de studii diferă de cel din actul de identitate;
• O declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni;
• Două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern;
• O lucrare în domeniul auditului public intern;
• Copie a actelor doveditoare a studiilor şi a pregătirii profesionale;
• Declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• Copie a carnetului de muncă;
• Extras REVISAL de la ITM sau adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă începând cu data de 01.01.2011;
• Declaraţie privind motivele necontinuităţii în muncă sau studii pentru perioadele ce depăşesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
• Adeverinţă de la medicul de familie care atestă starea de sănătate.

Probele de selecţie:
Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:
- Selecţia dosarelor de înscriere;
- Proba scrisă – 2 ore;
- Interviul.
Fiecare probă este eliminatorie.

Data limită de înscriere:
Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 22.02.2019, ora 14:00.


Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, telefon 0264 / 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).