History · 278 · 15 Sep 2022

Anul 1948 - copiii de grădiniță ai salariaților ISCT, la Prima Școala Română 1879, astăzi *Muzeul* municipiului Câmpia Turzii

By PETRE POPP
Anul 1948 - copiii de grădiniță ai salariaților ISCT, la Prima Școala Română 1879, astăzi *Muzeul* municipiului Câmpia Turzii

La Ghiriș, pe 20 septembrie 1879, i-a ființă ,,Școala confesională greco-catolică" cu clasele I-IV. Din toamna lui 1879 școala avea o clădire proprie de funcționare cu un număr mic de elevi, un singur învățător, director fiind preotul român din localitate, Suciu Gheorghieș (1873-1886), preot Pop Aurel (1887), preot-director Migia Ariton.

Mica școală a fost construită din contribuția obștească și avea o sală de clasă și locuințe pentru învățători. Aceasta s-a înălțat prin clacă, piatra pentru fundație fiind adusă cu carele, din Săndulești, nisipul din albia Arieșuluiiar cărămizile s-au confecționat manual și s-au ars în cimitirul bisericii unite.

Declarată confesională, școala a funcționat 39-40 de ani sub dominația austo-ungară, luptându-se cu maro greutăți materiale, fiind întreținută de obștea parohiei, învățătorii fiind plătiți prin contribuție obștească.

Învățământul se face în limba română dar obligatoriu trebuiau să învețe și limba maghiară. Manualele folosite, caietele, rechizitele erau editate sub îngrijirea Episcopiei greco-catolice. Cărțile de școală tipărite în limba română erau procurate de librăria tipografiei Seminarului din Blaj, iar cele maghiare de la Budapesta și era plătite de părinții elevilor.

Materiile de învățământ erau: religia și morala, limba română (cititul și scrisul), aritmetica, geografia, istoria (Austro-Ungariei), elementele de fizică, elemente de istorie naturală, drepturile și datoriile cetățenești (elemente ale Constituției Austro-Ungariei), limba maghiară (scris și citit), legendar economic, higiena, cântul gimnastica și aplicațiuni practice (grădinărit).

Școala a funcționat în acest local până în anul 1918, când a fost preluată de statul român. Clădirea a continuat să fie folosită până în anul 1927 pentru clasele I-II, apoi a fost transformată în grădiniță

BACK TO TOP