Education · 76 · 23.01.2023

ANUNȚ CONFERINȚĂ FINALĂ PROIECT: Dobandirea de competente necesare unui loc de munca prin practica națională si transnațională ", un proiect cu finantare europeană, prin POCU

By REDACȚIE
ANUNȚ CONFERINȚĂ FINALĂ PROIECT: Dobandirea de competente necesare unui loc de munca prin practica națională si transnațională 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6-Educatie si competente

Publicat in 23.01.2023

ANUNT CONFERINTA FINALĂ

Obiectiv specific

Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învătare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învătământul secundar și tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Colegiul "Emil Negrutiu" din Turda a fost vineri 20.01.2023, incepand cu ora 12.00, gazda conferintei de finalizare a proiectului POCU intitulat "Dobandirea de competente necesare unui loc de munca prin practica nationala si transnationala ", un proiect cu finantare europeană, prin POCU .

La eveniment au participat: ,presa locala, agenti economici, actori sociali, institutii publice, elevi din grupul tinta precum si reprezentanti ai altor institutii de invatamant.

Proiectul este implementat în parteneriat cu

2. SC INFO MIAD S.R.L, cu sediul în Municipiul Câmpia Turzii, str. Teilor, nr. 39F, ap.2, CP 405100, jud. Cluj, codul fiscal 18884716, J12/2558/2006având calitatea de membru 1/Partener 3. Asociacion Cívica de Comunicación y Educación„Sophi” (ACCESO), cu sediul în Madrid, str. CallePañascales, Esc INT, Planta 3, Puerta IZQ, Spania,codul fiscal G86732294, având calitatea de membru membru 2/Partener 2

Obiectivul general al proiectului este cresterearatei de participare a elevilor din invatamantulprofesional si tehnic (ISCED2-3, nivel de calificare 3-4) la programele de formare la locul de munca, din sectoarele economice identificate conform SNC respectiv SNCDI, prin dezvoltarea aptitudinilor si cunostintelor dobandite in cadru stagiilor de practica a 184 elevi, respectiv de la domeniile: agricultura, economic, turism si alimentatie, industrie alimentara si protectia mediului, in parteneriat national si (trans)national pe durata a 24 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectiv Specific 1- Furnizarea de servicii de consiliere siorientare profesionala in scopul dobandirii de competente care raspund necesitatii pietei muncii si inclusiv crestereaprocentajului de ocupare a unui numar de 184 elevi.

Obiectiv Specific 2- Dezvoltarea de parteneriate sustenabile, existente sau nou infiintate intre unitatea de invatamant siagentii economici/ structuri asociative/ actori din domeniulSOCIAL, cercetarii si inovarii, potentiali angajatori aisectorului privat cu potential competitiv identificateSNC/SNCDI, in vederea organizarii de stagii de practica in scopul facilitarii tranzitiei de la scoala

la viata activa.

Obiectiv Specific 3- Dezvoltarea aptitudinilor de munca sipromovarea insertiei pe piata muncii prin desfasurarea de stagii de practica nationala si transnationala pentru un numarde 184 elevi. Sustinerea si promovarea unui sistema de informare coordonata de la sectorul privat catre unitatea de invatamant privind nevoile lor de instruiré precum si feedback de la unitatea de

invatamant catre sectorul privat, catre parintii/tutorii elevilor, mediul academic, nu in ultimul rand elevii participanti; sistemcare sa contribuie la cresterea calitatii si relevanteiinvatamantului la locul de munca si implicit la crestereagradului de angajabilitate al elevilor.

Obiectiv Specific 4- Promovarea si desfasurarea unor activitatiinovatoarea, de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca, atat pentru dezvoltarea competentelor cheie cerute pepiata muncii cat si pentru a le deschide noi orizonturi elevilornostri.

Manager de proiect

GAVRILESCU TIMEA KAROLA

BACK TO TOP