News · 233 · 29.11.2022

ANUNȚ FINALIZARE PROIECT: *Practici ceremoniale, orații și obiceiuri de nuntă*

By REDACȚIE
ANUNȚ FINALIZARE PROIECT: *Practici ceremoniale, orații și obiceiuri de nuntă*

Asociaţia Iniţiativa Socială Câmpia Turzii (AISCT), cod fiscal nr. 27154117, cu sediul în Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, str. Teilor, nr.39F, ap.2, CUI 27154117, anunță finalizarea proiectului cu titlu “Practici ceremoniale, orații și obiceiuri de nuntă”, beneficiar de asistență financiară nerambursabilă în valoare de 7000 lei, finanțator Consiliul Județean Cluj, prin programul ,,Acțiuni culturale pentruanul 2022”.

Proiectul a constat în:

1. activitate de documentare în vederea realizării unei colecții de orații, obiceiuri si tradiții de nuntă din comunele Viișoara, Tritenii de Jos, Ceanu Mare și Frata din perioada comunistă șipostcomunistă.

2. culegere și arhivare de materiale foto, audio, video, scriseprivind tradițiile și obiceiurilor de nuntă din zona studiată;

3. digitalizarea materialelor culese si editarea acestora;

4. elaborarea unui studiu de cercetare etno-antropologică privindobiceiurile și tradițiile de nuntă din zona studiată.

Rezultatele proiectului:

- o colecție de orații, tradiții și obiceiuri de nuntă din zona Transilvaniei, pe suport CD și broșură tipărită;

- unui studiu de cercetare etno-antropologică privind obiceiurile șitradițiile de nuntă din zona Tranzilvaniei.

Mischian Adrian, președinte AISCT

BACK TO TOP