Educatie · 243 · 20 Octombrie 2020

Anunt lansare proiect POCU - ID131628

Anunt lansare proiect POCU - ID131628ariesnew.ro

ANUNT LANSARE PROIECT

Titlu proiect: ”SCOP.OM - Stagii de practică, Consiliere si Orientare Profesională pentru elevii din invatamantul profesional si tehnic din Ocna Mures”

ID proiect: 131628

Valoare proiect: 1.113.537,26 RON

Beneficiar: SC INFO MIAD SRL

Partener: Liceul Tehnologic Ocna-Mureș

Perioada de implementare: 20.10.2020- 19.10.2022

Obiectivul proiectului: Facilitarea trecerii absolventilor de invatamant profesional si tehnic de la scoala la viata activa si creşterea gradului de inserţie pe piata muncii a acestora, prin organizarea de stagii de practica si sesiuni de informare si consiliere profesionala pentru un numar de 182 de elevi din invatamantul profesional si tehnic din Regiunea de Dezvoltare Centru.

Grup Țintă: 182 elevi înmatriculați la Liceul Tehnologic Ocna Mureș.

Locație de implementare: Liceul Tehnologic Ocna-Mureș

Finanțator: Fondul Social European - FSE România prin POCU 2014-2020.