Cultura · 75 · 15.10.2022

Asociatia Inițiativa Socială Câmpia Turzii derulează proiectul cu titlul: *Practici ceremoniale, orații și obiceiuri de nuntă* un proiect cofinanțat de către Consiliul Județean Cluj

By REDACȚIE
Asociatia Inițiativa Socială Câmpia Turzii derulează proiectul cu titlul: *Practici ceremoniale, orații și obiceiuri de nuntă* un proiect cofinanțat de către Consiliul Județean Cluj

Asociatia Inițiativa Socială Câmpia Turzii derulează proiectul cu titlul ”Practici ceremoniale, orații și obiceiuri de nuntă” pe perioada: 6 iunie 2022 – 15 noiembrie 2022, proiect cofinanțat de către Consiliul Județean

Într-un subcapitol distinct, am supus atenţiei strigăturile, printrecare cele adresate miresei,mirelui, soacrei, a căror pondere înansamblul ceremonial este surprinzătoare; ele vorbesc încă o dată despre importanţa de prim-plan acordată tinerei în scenariuînfăptuirii trecerii. Performerele, dotate cu simţ improvizatoric, realizează cu spontaneitate portretul moral şi fizic al actanţilorprincipali ai scenariului nupţial, aflate într-o indubitabilă relaţie.Astfel, frumuseţea de ordin fizic apare în viziunea ţăranului ca o oglindire a bogăţiei morale. De asemenea, se înscriu imperative ce ţin de o viaţă cumpătată, în schema unui destin uman ideal, împlinit numai între cadrele căsniciei binecuvântate cu copii. Strigăturile performate concură la crearea unei atmosferedramatice, drama despărţirii de reperele vârstei premaritale, lipsite de griji, contrastează cu noul rol social, care presupune o seamă de responsabilităţi şi de greutăţi, statut marcat de absenţachipurilor dragi, a locurilor copilăriei, a libertăţii fetiei, de înstrăinare, de răutatea străinilor, de răceala soacrei şi a celor din neamul mirelui în care se integrează tânăra nevastă. Dupăritualul zonal tradiţional, învelirea echivala cu o consacrare a miresei ca nevastă, schimbarea de statut social, în comunitateatradiţională, marcată şi prin gestul acoperirii capului cu un batic, era o datină respectată, „broboada”, „chişchineu” fiind semnedistinctive ale identităţii civile, ale integrării în rândul femeilorcăsătorite, simboluri permanente al statutului matrimonial

BACK TO TOP