Cozmin Sașa - Pro România
Remus Lăpușan - Pro România
Mircea Irimie - Pro România
Comunicate de presă · 503 · 04 Iulie 2019

Conducerea SC. DOMENIUL PUBLIC a indus în eroare Consiliul Local Câmpia Turzii, consilierii locali fraieriți? IATĂ DOVADA!

Conducerea SC. DOMENIUL PUBLIC a indus în eroare Consiliul Local Câmpia Turzii, consilierii locali fraieriți? IATĂ DOVADA!ariesnew.ro

Conducerea SC. DOMENIUL PUBLIC a indus în eroare Consiliul Local Câmpia Turzii, consilierii locali fraieriți? IATĂ DOVADA!

În urma unor analize asupra documentelor înaintate de Sc. Domeniul Public Sa, prin care conducerea societatii solicita Consiliulul Local Câmpia Turzii aprobarea organigramei și statului de funcții, ca urmare a recomandărilor făcute de Curtea de Conturi a României, au reieșit inadvertențe între documente și situația de fapt! Anume:

- Cod COR gresit in statul de functii –

a) in statul de functii apare : Expert Jurist Cod COR 121120

varianta corecta : Expert jurist Cod COR 261903

b) in statul de functii apare : Specialist resurse umane Cod COR 2423014

varianta corecta : Specialist resurse umane Cod COR 242314


c) in statul de functii apare: Muncitori necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit Cod COR 921

In lista ocupațiilor din COR 2019 (clasificarea ocupatilor din Romania) nu exista acest post.

Grupa minora 921 face parte din Grupa majora 9 - Muncitori necalificati, Subgrupa majora 92 - Muncitori necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit

d) in statul de functii apare : Specialist imbunatatire procese cod COR 242108

varianta corecta : Manager imbunatatire procese cod COR 242108

- Organigrama nu corespunde cu statul de functii-

ex – in organigrama este trecut Compartiment Resurse Umane si Administrativ

in statul de functii apare Compartiment Resurse Umane

In EXPUNEREA DE MOTIVE nr 17098/29.05.2019 semnata de catre D-ul Primar Dorin Lojigan este trecut ca "in organigrama si Statul de Functii propuse se prevad un numar de 91 posturi din care in prezent sunt ocupate 76 de posturi."

In Statul de Functii propus sunt trecute 73 de posturi ocupate.

In EXPUNEREA DE MOTIVE nr 17098/29.05.2019 semnata de catre D-ul Primar Dorin Lojigan este trecut ca " in Anexa nr. 1 la organigrama sunt enumerate unele posturi care isi vor schimba denumirea in vederea asigurarii corespondentei cu codurile COR 2019 (clasificarea ocupatilor din Romania) "

Posturile din Anexa 1, pentru care se arata ca este necesara schimbarea denumirii in vederea asigurarii corespondentei cu codurile Cor 2019 exista si astazi in COR 2019 Clasificarea Ocupatilor din Romania. (ex: Sef Birou cod COR 121904; Sef Sectie Mecanizare cod COR 131121...).

Cu toate ca in expunerea de motive nu este trecut ca se desfiinteaza posturi, practic se desfinteaza posturile enumerate in Anexa 1 si sunt create alte posturi, cu alte coduri COR. ( nu exista niciun act normativ prin care se arata ca ocupatiile: Manager Calitate se transforma in Analist Calitate; Sef birou – Expert Jurist, Economist - Specialist Resurse Umane; Inspector SSM – Expert in securitate si sanatate in munca...)

In EXPUNEREA DE MOTIVE nr 17098/29.05.2019 este mentionata Decizia nr. 55/31.12.2018 a Curtii de Conturi, desi in aceasta nu este trecut ca trebuie modificata Organigrama si Statul de Functii.

În consecință Consiliul Local Câmpia Turzii a fost dus în eroare, iar consilierii locali fraieriți și mințiți, iar HCL-ul privind aprobarea organigramei și statutului de funcții a fost adoptată în necunoștință de cauză, lucru deosebit de grav!

Departamentul de informare și comunicare PSD CT