Administrație · 664 · 14 Decembrie 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII SE ÎNTRUNEȘTE ASTĂZI ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, DE ÎNDATĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII SE ÎNTRUNEȘTE ASTĂZI ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, DE ÎNDATĂariesnew.ro

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII SE ÎNTRUNEȘTE ASTĂZI ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, DE ÎNDATĂ

DISPOZIŢIE
Nr. _814_ din 14.12.2018
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3), alin.(4) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:
Articol unic:
- Se convoacă, de îndată, în sedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de vineri, 14.12.2018, ora 13.30.

- Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe „EUROPA” din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.120 din 20.06.2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PUBLIC ȘI MĂSURI PENTRU MOBILITATE ALTERNATIVĂ ÎN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII”, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.141 din 19.07.2018.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „REGENERARE URBANĂ PRIN REABILITAREA PALATULUI CULTURAL ''IONEL FLOAȘIU", A TEATRULUI DE VARĂ ȘI A PARCULUI CENTRAL ''IONEL FLOAȘIU" DIN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII” și a cheltuielilor legate de proiect.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „AMENAJARE ZONĂ CULTURAL-RECREATIVĂ
”TREI LACURI” DIN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII“ și a cheltuielilor legate de proiect.


PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT, SECRETAR,
Niculae ȘTEFAN