Administrație · 203 · 09 Iulie 2018

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se întrunește în ședință extraordinară

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se întrunește în ședință extraordinarăariesnew.ro

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se întrunește în ședință extraordinară

DISPOZIŢIE
Nr. 521 din 06.07.2018
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă extraordinară


Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3), şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:
Articol unic:
- Se convoacă, în sedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de marți, 10.07.2018, ora 15.00.
- Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2018 și modificarea listei de investiții aferentă.


2. Proiect de hotărâre privind organizarea manifestărilor prilejuite de evenimentul ”Zilele Municipiului Câmpia Turzii”, în perioada 17-19 august 2018.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT
SECRETAR,
Niculae ȘTEFAN


ziare & stiri