Politica · 93 · 06 Decembrie 2018

Cooperarea Teritorială Europeană contribuie, în mod incontestabil, la dezvoltarea Europei, intensificând și simplificând viața de zi cu zi e cetăţenilor, dincolo de frontiere!

Cooperarea Teritorială Europeană contribuie, în mod incontestabil, la dezvoltarea Europei, intensificând și simplificând viața de zi cu zi e cetăţenilor, dincolo de frontiere!ariesnew.ro

Cooperarea Teritorială Europeană contribuie, în mod incontestabil, la dezvoltarea Europei, intensificând și simplificând viața de zi cu zi e cetăţenilor, dincolo de frontiere!

În cadrul Comisiei de Dezvoltare Regională a Parlamentului European, al cărei membru sunt, a avut loc adoptarea proiectului de raport privind „Dispozițiile specifice pentru obiectivul de Cooperare Teritorială Europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă” la care am depus o serie de amendamente care au fost şi adoptate de către colegii din comisie.
Un prim amendament subliniază faptul că în 2022 și 2023, contribuția anuală din partea FEDR la programele Interreg transfrontaliere externe, pentru care nu a fost transmis Comisiei niciun program până la data de 31 martie din anii respectivi, și care nu a fost realocată altui program transmis în cadrul aceleiași categorii de programe Interreg transfrontaliere externe, se alocă şi în cazuri justificate în mod corespunzător, în care programul Interreg nu poate fi implementat așa cum s-a prevăzut din cauza problemelor grave survenite în relațiile dintre țările participante. Un alt amendament formulat se referă la faptul că rata de cofinanțare la nivelul fiecărui program Interreg nu trebuie să depășească 85%, cu excepția cazului în care, în ceea ce privește programele Interreg transfrontaliere externe sau din componenta 3, în Regulamentul (UE) [IPA III], în Regulamentul [IVDCI] sau în Decizia (UE) [PTTPM] a Consiliului sau în orice act adoptat în temeiul acestora se stabilește un procent mai mare. Mai mult, în cadrul programelor transfrontaliere externe și al programelor Interreg din componentele 2 și 3, FEDR și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii pot contribui, de asemenea, la obiectivul specific Interreg „sporirea siguranței și securității Europei”, în special prin acțiuni în domeniul managementului frontierei și al mobilității și gestionării migrației, inclusiv protecția migranților.
De asemenea, prin intermediul unui alt amendament am dorit să se sublinieze faptul că statul membru care găzduiește potențiala autoritate de management prezintă Comisiei unul sau mai multe programe Interreg pentru frontiera relevantă până la [data intrării în vigoare plus 12 luni;] în numele tuturor statelor membre participante și, dacă este cazul, al țărilor partenere, al țărilor terțe sau al TTPM. Cu toate acestea, un program Interreg care acoperă sprijinul de la un instrument de finanțare externă al Uniunii trebuie prezentat de către statul membru care găzduiește potențiala autoritate de management în termen de cel mult 12 luni de la adoptarea de către Comisie a documentului de programare strategică relevant în temeiul articolului 10 alineatul (1) sau dacă se solicită în temeiul actului de bază respectiv al unuia sau al mai multor instrumente de finanțare externă ale Uniunii.
Am considerat necesar de menţionat în raport şi faptul că pe parcursul perioadei de programare, statul membru poate transfera o sumă de până la 10% din alocarea inițială a unei priorități și nu mai mult de 5% din bugetul programului către o altă prioritate a aceluiași program Interreg. Noile prevederi statuează faptul că costurile directe cu personalul ale unei operațiuni se pot calcula la o rată forfetară de până la 20% din costurile directe, altele decât costurile directe cu personalul ale operațiunii respective, fără ca statul membru să fie obligat să facă un calcul pentru a determina rata aplicabilă.
Foto: Adevărul

ziare & stiri