Politica · 513 · 23 August 2020

Daniela Dolha: Nu-mi este frică să spun lucrurilor pe nume: hoṭie ṣi aroganṭă în Primărie, ṣpagă în spitale, locuri de muncă puṭine ṣi slab plătite, tinerii noṣtri pleacă din oraṣ, familii amărâte, promisiuni mincinoase...

Daniela Dolha: Nu-mi este frică să spun lucrurilor pe nume: hoṭie ṣi aroganṭă în Primărie, ṣpagă în spitale, locuri de muncă puṭine ṣi slab plătite, tinerii noṣtri pleacă din oraṣ, familii amărâte, promisiuni mincinoase...ariesnew.ro

Anunṭul candidaturii mele, o femeie hotărâtă ṣi cu mentalitate europeană la Primăria Municipiului Câmpia Turzii, cu crezul “Un oraṣ pentru toṭi. Nu pentru hoṭi!”, a turat motoarele mafiei politice locale împotriva mea. Ṣi-a început să arunce cu bani presei ca să mă denigreze în speranṭa că mă intimidează ṣi renunṭ la candidatură.

Nu lipsesc nici persoanele certate cu legea, care după cum vedeṭi se străduiesc să mă ṣicaneze, să mă provoace.

Toate acestea ne spun că lupta nu va fi uṣoară ṣi că vor folosi toate mijloacele murdare pentru a rămâne la „butoane”.

În acelaṣi timp, am simṭit din mesajele primite simpatia ṣi sprijinul cetăṭenilor, iar unii ṣi-au exprimat dorinṭa de a afla mai multe despre mine, candidatul Alianṭei USR PLUS la Primăria Câmpia Turzii.

Eu, Daniela Dolha, sunt unul dintre locuitorii acestui oraṣ, un om responsabil, care crede în Dumnezeu ṣi nu-mi este frică să spun lucrurilor pe nume: hoṭie ṣi aroganṭă în Primărie, ṣpagă în spitale, locuri de muncă puṭine ṣi slab plătite, tinerii noṣtri pleacă din oraṣ, familii amărâte, promisiuni mincinoase de la politicieni ... zero fonduri europene pentru Spital, zero fonduri europene pe Dezvoltare Locală.

Sunt profesoară, am absolvit Facultatea de Litere-Teologie (UBB), ulterior m-am specializat în străinătate, la Universitatea din Alcalá de Henares (Madrid) în comunicare ṣi relaṭii publice. Acolo am activat o bună perioadă de timp. Ajutam românii în relaṭia cu autorităṭile spaniole, primărie, poliṭie, justiṭie, sănătate, centre ṣcolare. Tocmai de aceea, cunosc foarte bine cum trebuie să funcṭioneze în mod eficient o administratṭie publică locală de nivel european.

În calitatea mea de colaborator la Catedra UNESCO din Tarragona, am participat la elaborarea de politici publice pentru românii din Spania. Astfel am descoperit situaṭia tristă a copiilor români „uitaṭi” în orfelinatele spaniole.
În situaṭia asta există mii de copii abandonaṭi de părinṭi ṣi de ṭară.

În fapt, această situaṭie există ṣi în ṭară. De trei ani activez în calitate de profesoar- voluntar la Centrul de Plasament din cadrul Mănăstirii Dumbrava (Unirea). Acolo, preotul Vasile ocroteṣte aproape 140 de copii abandonaṭi de părinṭi fie la naṣtere în spitale, fie pentru că părinṭii lor au plecat în străinate ori sunt bolnavi. Prin voluntariatul meu particip la creṣterea ṣi educaṭia acestor copii care au atâta nevoie de noi.

Abandonul copiilor reflectă decadenṭa societăṭii româneṣti ṣi falimentul actualei clase politice.

În fiecare zi vedem prin oraṣ bunici care-ṣi plimbă nepoṭii în timp ce părinṭii lor sunt la muncă în străinăte, familii sărace cu mulṭi copii care se străduiesc să supravieṭuiască de pe-o zi pe alta, în timp ce politicienii locali sunt preocupaṭi să-ṣi ofere vacanṭe de lux din taxele ṣi impozitele noastre.

Toate acestea ṣi multe altele m-au determinat să intru în lupta cu mafia politică cu care ne-am procopsit în fruntea oraṣului. Copiii noṣtri au nevoie de mai mult. De un viitor într-un oraṣ sănătos. Ori, un oraṣ sănătos este un oraṣ fără paraziṭi, fără miniciună ṣi fără hoṭie.

În proiectul meu de guvernare, primarul lucrează în slujba cetăṭeanului ṣi-i dă socoteală pentru fiecare ban cheltuit din buget sau contract încheiat. Iar cetăṭeanul totdeauna va fi tratat cu respect ṣi profesionalism.

Răspunsul pentru susṭinătorii mei este că nu au mafioṭii suficienṭi bani să plătească articole de presă denigratoare câtă energie am eu să lupt pentru binele oraṣului nostru.
Ṣi nu, nu vom face alianṭă cu vreunul din vechile partide.

Daniela Dolha,
candidat al Alianṭei USR PLUS la Primăria Câmpia Turzii.