Istorie · 391 · 09 Ianuarie 2018

Deceniul ,,Regăsirii naționale" 1918-1928. Reforma învățământului.

Deceniul ,,Regăsirii naționaleariesnew.ro

În condițiile în care înainte de 1918 în Ghiriș si Sâncrai învățământul fiinanțat de stat era doar în limba maghiară, singurele scoli de obște erau cele confesionale organizate de Biserica greco-catolică și plătite de localnicii de etnie română, ridicarea nivelului de pregătire profesională a autohtonilor a fost un obiectiv permanent pentru personalitățile marcante ale Industriei Sârmei. În toamna anul 1923, Industria Sârmei înființează prima Școală de Ucenici în metalurgie din țară, instituție de învățământ profesional care funcționează până în anul 1938, în sediul vechii Scoli Comunale, după care se mută în sediul nou construit de ISCT, astăzi sediul Policlinicii Vechi. Conducator al școlii era directorul ISCT, cheltuielile de școlarizare erau suportate integral de fabrică, părinții cursanților semnând un contract prin care se obligau ca dupa absolvirea școlii, absolventul lucra în fabrica 3-4 ani.
Fotografia este realizată in perioada interbelică, în timpul orelor de pregătire din cadrul Școlii de Ucenici ( Policlinica Veche). Este o fotografie rară si face parte din ,, Colecția Restituiri"- custode Petre Pop.
O mențiune: pedagogii erau îmbrăcați în costum de Șoiman.
Șoimii erau membrii unei mișcări de emancipare națională românească, în cadrul ASTREI.