Economie · 663 · 13 Iulie 2018

FINANTARE PRIN “PROGRAMULUI NAȚIONAL MULTIANUAL DE MICROINDUSTRIALIZARE”

FINANTARE PRIN “PROGRAMULUI NAȚIONAL MULTIANUAL DE MICROINDUSTRIALIZARE”ariesnew.ro

La finalul săptămânii trecute a fost publicat în Monitorul Oficial, Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual de microindustrializare.

Programul își propune susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare.

Bugetul total estimativ alocat schemei de minims pentru anul acesta este de 74 359 000 lei, iar intensitatea maximă a ajutorului acordat este 90% din valoarea cheltuitelor, dar nu mai mult de 450 000 de lei/proiect.

Pot beneficia de provederile programului societățile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, care au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare

Sunt eligibile în cadrul programului societățile care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

10 Industria alimentară

11 Fabricarea băuturilor, eligibil doar codul CAEN 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice, producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

13 Fabricarea produselor textile

14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

15 Tăbăcirea și finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei, prepararea și vopsirea blănurilor

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei, fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale împletite

17 Fabricarea hârtiei și produselor din hârtie

1811 Tipărirea ziarelor

1812 Alte activități de tipărire n. c. a.

20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2051, 2059

21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și preparatelor farmaceutice

22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

24 Industria metalurgică

25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini utilaje și instalații

26 Fabricarea calculatoarelor și produselor electronice și optice

27 Fabricarea echipamentelor electrice

28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor

30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040

31 Fabricarea de mobilă


32 Alte activități industriale n. c. a.