Comunicate de presă · 584 · 20 Iunie 2019

În atenția operatorilor economici

În atenția operatorilor economiciariesnew.ro

În atenția operatorilor economici


Urmarea solicitării primită de la Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), pentru informarea operatorilor economici care funcționează în municipiul Câmpia Turzii, privind obligativitatea obținerii Licenței -Autorizație de Comunicare Publică a Fonogramelor emisă de UPFR pentru utilizarea muzicii în scop ambiental, vă aducem la cunoștință extrase din solicitarea UPFR:

"Agentul economic care comunică public muzică, indiferent de sursa pe care o utilizează, în spațiul pe care îl deține și în care are acces publicul, are obligația legală de a solicita și de a obține Autorizația- Licență în baza Legii nr. 8 / 1996 republicată în Monitorul Oficial nr. 489 / 14.06.2018 și în conformitate cu Decizia ORDA nr. 120/2016 și Decizia ORDA nr. 10/2016. "

Obligația utilizatorilor de muzică în scop ambiental de a obține Autorizația-Licență emisă de UPFR, organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme, nu exclude obligativitatea utilizatorilor de a deține autorizațiile emise de organismele de gestiune colectivă care reprezintă ceilalți titulari de drepturi, conform prevederilor Legii 8 /1996 și deciziile ORDA.

Legea 8 / 1996 republicată în 2018,

- art. 20 " Se consideră comunicare publică orice comunicare a unei opere, realizată direct sau prin orice mijloace tehnice, făcută într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depăşeşte cercul normal al membrilor unei familii şi al cunoştinţelor acesteia,(........ ) prezentarea într-un loc public, prin intermediul înregistrărilor sonore sau audiovizuale, precum şi prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricăror mijloace, a unei opere radiodifuzate. " Notă - " prin intermediul oricăror mijloace" înseamnă aparate radio, receptoare TV, instalații de amplificare, echipament informatic și altele , conform art. 1 din Decizia ORDA 99 / 2015.

- art. 190 "Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei următoarele fapte:

g) comunicarea publică, fără autorizarea sau consimţământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a operelor ori a produselor purtătoare de drepturi conexe"

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la nr. de telefon 021-222.20.45/46/47/48 respectiv prim e-mail la adresele secretariat@upfr.ro sau office@upfr.ro "

Direcția Relații cu Comunitatea