Actualitate · 630 · 01 Noiembrie 2018

In memoriam

In memoriamariesnew.ro

Viteji ai mândrei Românii

Pământul nostru-i leagăn cald de fii.

El ne-a crescut părinţii, fiii

Cei mai viteji ai mândrei Românii.

Suntem aici de 2000 de ani.

Români ne spune, bine să se ştie!

Năvălitori şi împăraţi şi hani

Nu ne-au clintit poporul din vechime.

Pământ al ţării, tărâm de epopee!

Vibrezi în inimile noastre toate.

Stropită-ţi este sfânta libertate

Cu sângele eroilor fierbinte.

Deschideţi-vă cronici ale fiinţei noastre!

Veniţi măreţe umbre din marele trecut!

Şi spuneţi cum trecură prin lupte lungi şi aspre,

Şi cum atâtea toate prin timp s-au petrecut.

Hrisoavele cuvântă pentru noi,

Ne este plin trecutul de eroi.

Strămoşii se năşteau, trăiau, mureau

Ştiind că toţi un drept la soare au.

Cu ochii umbrelor citesc şi-nviu

Din cartea-n care toţi ai mei căzură,

Pâmântul ţării leagăn şi sicriu,

Pământ brăzdat de dragoste şi ură.

De dragostea cu care Decebal,

Ne pregăti murind neatârnarea.

foto: Florin Liviu-TALOS