Administrație · 2079 · 15 Septembrie 2018

În Primăria Câmpia Turzii se falsifică documente oficiale cu complicitatea unui consilier local PNL?

În Primăria Câmpia Turzii se falsifică documente oficiale cu complicitatea unui consilier local PNL?ariesnew.ro

PRIMĂRIA CÂMPIA TURZII În atenţia Şef Birou ATU-Ioana ONIŞOR ​Subsemnatul, Ionel ISAC TUDORACHE, în calitate de consilier local, în baza legii 215/2001 administraţiei locale vă solicit în scris punctul dvs. de vedere cu privire la următoare situaţie pe care v-o sesizez în acelaşi timp:

-modificarea documentaţiei PUD înregistrată sub nr. 7043 din data de 03.03.2016 care a stat la baza emiterii HCL 77/21.04.2016 - s-au facut modificări pe pagina nr.2 a C.U ( certificat de urbanism) 23/12.02.2016, la regimul tehnic, din cum a fost la data aprobarii HCL dupa cum urmeaza: din 3 m fata de dreapta, în 3 m fata de stanga; -a fost modificat memoriul aferent PUD din 3 m fata de vest, în 3 m față de vest/est, memoriu care a fost aprobat în sedinta Consiliului Local, fiind cel afisat pe site spre consultare în data de 07.03.2016-descarca atasament- acela fiind si varianta finala pentru care s-au emis avize de: mediu, sanitar, utilitati, etc.; - a fost modificată plansa cu reglementari urbanistice si înlocuită în documentatie, plansa aprobata in Consiliul Local cea care se gaseste pe site la materialele sedintei de Consiliul Local din data de 21.04.2016 la punctual 13; - a fost eliberata AC 35/23.05.2016 pe baza modificarilor si substituirilor plansei si memoriului, modificari care au fost facute in documentatie dupa aprobarea PUD-ului prin HCL. ​De asemenea, vă solicit să informati si daca domnul consilier local Mihai Patrutiu, presedintele comisiei nr. 2 Urbanism si Amenajarea Teritoriului, a fost implicat in realizarea documentatiei mai sus amintite si implicit asupra modificarior sesizate de mine. ​Mentionez că, modificarea unei documentatii aprobate in Consiliul Local prin HCL, fara aprobarea Consiliului Local constituie o gravă încalcare a legii cu consecintele de rigoare. Consilier Local Ionel ISAC TUDORACHE