News · 222 · 21.06.2022

Iuliu DEAC *1904-1994* -A văzut lumina zilei la Ghiriș ,în familia unui meseriaș (rotar).

By PETRE POPP
Iuliu DEAC *1904-1994* -A văzut lumina zilei la Ghiriș ,în familia unui meseriaș (rotar).

Iuliu DEAC *1904-1994*

A văzut lumina zilei la Ghiriș ,în familia unui meseriaș(rotar). A învățat primele patru clase la Școala Primară de Stat (maghiară)din localitatea natală(1910-1914),apoi a urmat Liceul din Turda (1914-1922).

Încă de pe băncile liceului se arată pasionat pentru științele exacte ,fapt care avea să decidă asupra carierei sale.

La 18 ani tânărul Iuliu se hotărâ să plece la Cluj(1922-1926)unde a audiat cursurile predate de renumiții profesori universitari Th.Angheluță, N.Abramescu, Gh.Bratu, P.Sergescu, A.Anghelescu, Gh.Demetrescu și a marelui dascăl Dimitrie Pompeiu (care organizează la Cluj,Seminarul de matematici al Universității ,unde ține prelegeri în anii 1919-1934). În același timp ,a absolvit și Facultatea clujeană de Psihologie și Pedagogie.

Începe cariera de profesor de matematici și contabilitate,mai întâi la Turda la Liceul de băieți și concomitent ,la Liceul de fete,la Școala de Arte și Meserii și la Scoala Comercială(1926-1930),apoi la Luduș la Școala de Contabilitate și la Gimnaziul de băieți, unde a funcționat ca subdirector(1030-1933).

În vara anului 1931 a urmat,la Academia Comercială din Brașov,cursul de specializare în contabilitate pentru funcția de expert contabil.

În anul 1933 ,Iuliu Deac devine funcționar al Ministerului de Finanțe.În paralel va desfășura și o activitate didactică.Astfel între 1933-1939 este profesor de contabilitate și matematici economice la Școala Comercială Superioară din Huși.Ulterior a fost profesor de matematici la Scoala de Maiștri mecanici din Ploiești (1942-1943) și la Școala Normală din Sibiu (1946-1948).

În 1949 se transferă cu serviciul și domiciliul în Câmpia Turzii ,unde funcționează ca șef al Serviciului Financiar Intern de la intreprinderea ”Industria Sârmei”,până la pensionare(1 ianuarie 1965),răstimp în care activează și ca profesor de matematici la Școala Profesionala și la cea de Maiștri.

Activitate sa în domeniul Ministerului de Finanțe,pe parcursul a 17 ani(1933-1949),este jalonată de funcțiile de răspundere pe care le-a deținut,ierarhic:controlor,controlor șef,șef serviciu,administrator financiar de județ,inspector regional de finanțe(regiunea de finanțe înglobând mai multe județe),cu sediul în diferite orașe din țară:Huși,Alba Iulia,Ploiești,Piatra Neamț,Râmnicu Vâlcea,Bacău,Sibiu).

Meritele sale deosebite în Administrația Financiară a statului au fost recunoscute și prin conferirea –prin decret regal-a ordinului ”Coroana României”în grad de cavaler ( 1942).A creat valoroase lucrări privind comentarea și aplicarea legislației financiare,în răstimpul 1943-1948,publicâns următoarele cărți: Impozitul pe lux și cifra de afaceri,7 volume/în colaborare/;comentat și completat cu jurisprudențele Tribunalelor și Curților de Apel din țară(1943-1948); Tabele pentru calcularea impozitului proporțional pe facturi(Ploiești,1943); Impozitul progresiv pe venitul global /în colaborare/ (Sibiu 1945); Impozitul excepțional pentru apărarea țării /în colaborare/(Sibiu 1945); Impunerea excepțională a beneficiilor de război /în colaborare/(Sibiu 1945); Impozitul complementar pe societățile pe acțiuni și regimul fiscal al reevaluărilor patrimoniului intreprinderilor comerciale și industriale (Sibiu 1946); Tabele pentru aplicarea impozitelor pe salarii /în colaborare/ (Sibiu 1946).

Cele 49 de tutluri de lucrări ale sale constituie o sugestivă expresie a forței și dimensiunii lui creatoare .A elaborat ,printre altele,următoarele:

• Dicționarul enciclopedic al matematicienilor,dactilografiat pe 900 pagini,cuprinzând medalionele a 2250 de mari matematicieni ai tuturor timpurilor, din lumea întreagă.În prezent manuscrisul se află în posesia Institutului de Matematici al Academiei Române –la acad.Angelina Georgescu (pentru definitivare și publicare)

• Divizibilitatea numerelor (2 volume)-Culegere de probleme

• Metode și exemple teoretice de rezolvare a ecuațiilor de gradul ii-iii,când sunt date anumite condiții sau relații –Culegere de probleme de liceu.

• Ecuații transcendente (ecuații trigonometrice ,logaritmice și exponențiale)-Culegere de probleme la nivel de liceu și școli similare.

• Ecuații nedeterminate (rezolvare în numere întregi).Ecuații pitagoreice și diofanice-Culegere de probleme.

• Curbe plane speciale(2 volume).Pentru profesori,studenți,ingineri și tehnicieni.

• File din istoria matematicii(2 volume).(Figuri ilustre de matematicieni din Grecia antica ,istoria matematică a Greciei ,școlile grecești).

• Inducția matematică-Culegere de probleme pentru profesori,studenți și elevi.

• Geometria analitică-Culegere de probleme /în colaborare cu prof.Vasile Sălcudean/.

• Scurtă istorie a algebrei(Algebra în antichitate,Evul Mediu și Epoca Renașterii).

• Geometria tetraedrului (2 volume) –Culegere de probleme.

• Îndrumător pentru trigonometrie(pentru uz liceal)

• Simboluri matematice și istoria lor.

• O scurtă incursiune matematică de la zero la infinit.Tratată din punct de vedere istoric

• Serii .Tratare din punct de vedere istoric

• Relații și egalități și inegalități între elementele unui triunghi (2volume)-Culegere de probleme.

• Matemeticieni persecutați pentru ideile lor științifice,politice sau rasiale

• Istoria matematicilor distractive.

N-a apucat,din păcate să-și vadă lucrările publicate. Despre Dicționarul enciclopedic al matematicienilor, în referatul oficial din 1 august 1988 redactat de către un colectiv de unsprezece cadre didactice de la Universitatea clujeană ,rezultă că lucrarea este ”extrem de prețioasăatât pentru specialiștii din domeniul matematicii,mecanicii și astronomiei,cât și pentru publicul larg de cultură generală...Se consideră că lucrarea este unicat,în acest sens,în literatura științifică enciclopedică”.

Într-o scrisoare particulară a regretatului academician Caius Iacob,către Iuliu Deac,redactată în București la 24 noiembrie 1989 ,se arată că dicționarul (consultat în manuscris)”este o operă fundamentală”și autorul acesteia este felicitat călduros.Într-o altă scrisoare adresată lui Iuliu Deac ,scrisă la 9 ianuarie 1991,acad.Angelina Georgescu,matematiciană,cu referire la același dicționar,afirmă că :”Materialul va fi folosit și numele dumneavoastră va figura la loc de cinste ,așa cum o merită cu prisosință...Sunteți o figură luminoasă în cultura românească...”

O lună mai târziu,la 15 februarie ,acad.A.Georgescu îi scria lui Iuliu Deac astfel:”Îmi exprim o mare și profundă admirație pentru opera dvs.care se vrea un mesaj al zilelor noastre întru posteritate ...”

Din păcate dicționarul își așteaptă și azi editorul.Și alte lucrări realizate de Iuliu Deac s-au bucurat de aprecieri elogioase din partea unor cadre didactice universitare din Cluj Napoca,Timișoara și București.Nici aceste realizări n-au reușit să depășească stadiul de manuscris ,cu două excepții:două studii apărute în publicații de specialitate,unul la Timișoara(1987),celălalt la București (1990)Concomitent,profesorul Iuliu Deac a participat începând cu anul 1984 ,la diferite manifestări(prelegeri,simpozioane,schimburi de experiență) la Câmpia Turzii și Cluj Napoca.

Pasionat și erudit filatelist ,Iuliu Deac ne-a lăsat un studiu prețios (tot în manuscris):Dicționar filatelic explicativ.

Desigur că timpul îi va așeza numele la locul ce i se cuvine,printre cercetătorii de valoare ai epocii sale,odată cu publicarea postumă a valoroaselor sale lucrări manuscrise.


203781171_4431537890211810_8261906494343274112_n
203757771_4431537813545151_7949582650108050054_n
203655273_4431540083544924_33552510761156009_n
203058615_4431538003545132_7233424509868370951_n
202844322_4431537896878476_3229986201890442412_n
202530498_4431537830211816_4047582642798790569_n

BACK TO TOP