Actualitate · 679 · 22 Martie 2019

Lector univ. dr. Dan Octavian RUSU: Socializarea politică la copii și adoleșcenți

Lector univ. dr. Dan Octavian RUSU: Socializarea politică la copii și adoleșcenți ariesnew.ro

Disertaţia abordează socializarea politică la copii şi adolescenţi în două moduri: 1. din perspectiva generală a culturii politice şi al modelului de cetăţenie activă contemporană; 2. din perspectiva specifică a drepturilor fundamentale ale copiilor şi tinerilor de a participa la sistemul de decizie şi de libera exprimarea a opiniei personale.

Socializarea politică se integrează în procesul general al socializării umane, ca urmare vom regăsi un reportoriu comun la nivel de: factori, mecanisme şi agenţi de socializare, iar la nivel specific socializarea politică va diferi de cea generală generală doar prin conţinutul preponderent al politicului în raport cu cel social. În vedera susţinerii acestui punct de vedere am ales o definiţie clasică a socializării politice formulată de Percheron (1991), în care autoarea consideră că explicarea procesului socializării politice îl prezintă formarea personalităţii politice, în cursul căreia individul însuşeşte cunoştinţe, atitudini şi valori din cunoştinţele, atitudinile şi valorile culturii sau culturilor politice specifice societăţii respective. Identitatea politică în acest caz înseamnă, îndeobşte, relaţia eu-lui politic al copiilor cu simbolurile politice: percepţia preşedintelui, primarului a principalilor lideri politici şi a partidelor politice, a ideologiilor politice; dar şi atitudinile sociale faţă de: minorităţi sociale, familie, practicarea religiei, identitate locală, cetăţenie naţională şi cetăţenie europeană.

Cercetarea noastră empirică se referă la populaţia de 14 ani şi 18 ani din Municipiul Cluj- Napoca, cu limba maternă română şi maghiară, din clasele a VII-a şi a XI-a, iar profilele alese au fost: teoretic român, teoretic maghiar şi tehnic român.