Investigation · 721 · 02.03.2022

Lumea din Câmpia Turzii are dreptul să știe adevărul și credeți-ne că îl va afla. Iată ilegalitățile grave sesizate de Curtea de Conturi;

By REDACȚIE
Lumea din Câmpia Turzii are dreptul să știe adevărul și credeți-ne că îl va afla. Iată ilegalitățile grave sesizate de Curtea de Conturi;

În timp ce camarila PNL prosperă, Sc. DOMENIUL PUBLIC, Câmpia Turzii trece prin FALIMENT! DESPRE STAREA DE INSOLVENȚĂ ȘI ’’BENEFICIILE ’’ EI

În ultima ședință de Consiliu Local, raportul Curții de Conturi Cluj cuprins în Decizia nr. 63 din 31.12.2022, a trecut în grabă de cvorumul consilierilor locali care s-au mulțumit să-l bifeze ,,luat la cunoștință,, și să fie mai preocupați de (ne)demolarea unor garaje de pe domeniul public al municipalității. Noroc cu domnul Primar care probabil cu conștiința încărcată de neregulile sesizate de Curtea de Conturi, a menționat și felicitat aportul de profesionalism adus de către administratorul delegat al SC Domeniul Public, în persoana consilierului local Teofil Rus, dar fără să menționeze sau să prezinte proiectul de redresare și corectare a deficiențelor dovedite cu acte de către Curtea de Conturi. Dacă domnul primar a catalogat această stare de insolvență ca oportunitate de reorganizare a SC Domeniul Public Câmpia Turzii, noi nu suntem de acord cu această concluzie și afirmăm că această stare de faliment a fost cauzată de lipsa unei perspective realiste a întregii activități și a unei structuri manageriale ineficiente și neinteresată să ia decizii eficiente pentru a menține echilibrul și continuitatea acestei societăți comerciale. Cele două rapoarte ale Curții de Conturi Cluj cuprinse în Decizia 55 din 31.12.2018, respectiv Decizia 63 din 31.12.2021, scot la iveală nereguli și încălcări grave ale unor acte normative în funcționalitatea SC Domeniul Public SA din Câmpia Turzii , începând cu anul 2015 și până în prezent printre care amintim: · Nu a fost reținută și evidențiată în contul 8021 ,,giruri și garanții primite,, iar în unele cazuri nici stabilită, garanția de bună execuție, aferentă contractelor de lucrări încheiate în perioada 2018-2020. · Tarifele stabilite prin hotărâre de Consiliu Local și practicate de către societate nu acoperă cheltuielile generate de execuția lucrărilor contractate. · Sistemul de control intern/managerial nu a fost implementat conform prevederilor OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Controlului intern managerial al entităților publice. · Nu au fost respectate prevederile legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică. · În perioada septembrie 2019- decembrie 2020, au fost identificate cazuri în care contribuțiile angajaților au fost stabilite, înregistrate în contabilitate și declarate la organul fiscal, la un nivel mai mic decât cel legal, urmare a acordării nelegale a unor facilități fiscale. · Nu s-au respectat prevederile legale referitoare la casarea mijloacelor fixe. · Nu s-au respectat prevederile legale și contractuale privind plata pentru munca suplimentară. · Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în anul 2020 s-a efectuat fără respectarea în totalitate a prevederilor legale. În încheierea acestei Decizii, Curtea de Conturi menționează că nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii și a neurmăririi de către conducere a măsurilor transmise, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Aceste aspecte prezentate și neregulile scoase la iveală de Curtea de Conturi ne îndreptățesc să afirmăm că managementul resurselor așa cum este el înțeles sau mai degrabă neînțeles, arată lipsa de respect față de bugetul public, față de lege și în final față de cetățenii în slujba cărora se presupune că lucrează administrația locală . Mai mult decât atât , modul cum înțelege primarul să reacționeze la un vădit eșec managerial și financiar ( de care este răspunzător și în calitate de membru AGA) denotă că edilul local nu dă doi bani pe legalitate sau pe asumarea răspunderii . Prezentând o situație negativă ca pe o oportunitate , reamintim d.lui primar că aceasta este in cel mai bun caz o tentativă de reparare a ceva care nu a funcționat bine inițial. Adoptând aceleași măsuri păguboase în speranța obținerii altui rezultat , nu va face decât să scadă și mai mult încrederea oamenilor în capacitățile sale manageriale. Noi urmărim cu atenție desfășurarea evenimentelor și ne rezervăm dreptul de a sesiza Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Curtea de Conturi.

sursa text: USR PLUS Câmpia Turzii, foto: internet (social-media)

BACK TO TOP