History · 310 · 29.11.2022

Mărturii despre 1 Decembrie 1918 scrise de ing. Ionel Floașiu

By PETRE POPP
Mărturii despre 1 Decembrie 1918 scrise de ing. Ionel Floașiu

În anul 2007, la Sibiu, am cercetat arhivele familiei Floasiu, unde am găsit un jurnal scris de inginerul Ionel Floasiu, un fel de ,,ad memoir” în care își nota zilnic evenimentele la care a participat. În anul 2008, cu sprijinul prietenului meu, scriitorul Horia Muntenus, pe atunci la editura Paradigma, am publicat o carte ,, Mărturii”. Iată ce scrie Ionel Floasiu despre ziua de 1 Decembrie 1918, la care a participat:

,,Decembrie-Duminecă: Dimineața pe la 7 plecăm din Sebeş spre Alba-Iulia care e plină de români din patru unghiuri, mergem prin cetate afară pe câmpul lui Horia, unde se adună lumea în jurul celor 4 tribune – 100.000 de români. Mă întâlnesc cu o sumedenie de cunoscuţi d. e. Tăsan, Teculescu, Danil Şandru cu familia, a venit şi gen. Comşa, dar nu m-am întâlnit cu el. “La arme...”, “ Deşteaptă-te române”, “ Hai să dăm mână cu mână”, Trăiască România Mare” răsună din toate părţile. Tină, frig mare, dar o însuflețire de nedescris. Numai tatăl Lenuţei cu ea lipsesc şi mi se rupe inima căutându-I zadarnic.
Am auzit vorbind pe Vlad, Lazăr, episcopul Radu, Cristea, apoi la urmă în prezenţa generalului român, Leonte, pe un trimis din Basarabia, pe unul din Bucovina, pe Ciceo-Pop, etc. etc.
Rezultatul a fost că s-a proclamat cu frenezie România Mare. Pe la 3 d.a. plecăm spre casă. Pe drum trec nemţii cu miile, se duc iute nu mai stau abia la 1 noaptea sosim acasă căci am făcut în pădurea Apold un popas cam mare, de-am cumpărat grâu dela nemţi. Prin Tilişca până acas am venit tot puşcând cu carabinele eu şi Niculuţă Tămp. Am pătruns şi în Sala Unirii şi am ascultat pe Iului Maniu.”

Foto: Jurnal Ionel Floașiu (original)

BACK TO TOP