History · 158 · 24.01.2023

Mica Unire sau Unirea cea mică de la 1859 şi reformele lui Alexandru Ioan Cuza au pus bazele României moderne şi au constituit un prim pas pentru Marea Unire de la 1918

By REDACȚIE
Mica Unire sau Unirea cea mică de la 1859 şi reformele lui Alexandru Ioan Cuza au pus bazele României moderne şi au constituit un prim pas pentru Marea Unire de la 1918

,,Mica Unire sau Unirea cea mică de la 1859 şi reformele lui Alexandru Ioan Cuza au pus bazele României moderne şi au constituit un prim pas pentru Marea Unire de la 1918.

Actul istoric de la 24 ianuarie 1859 reprezenta primul pas pe calea înfăptuirii statului național român unitar. Impusă sub o puternică presiune populară, cu deosebire la București, alegerea ca domn al Țării Românești a lui Alexandru loan Cuza avea să-și găsească o confirmare deplină la marea manifestare prilejuită de sosirea alesului națiunii în capitala munteană.

Aducem un omagiu făuritorilor Micii Uniri, ostași sau luptători români care s-au sacrificat pentru apărarea patriei și a credinței, pentru libertatea și demnitatea noastră.

Suntem datori să-i prețuim și să nu-i uităm!

La mulți ani, România!🇷🇴

BACK TO TOP