Cronica aleșilor locali · 1286 · 19 Martie 2019

Monica UIOREAN: CÂMPIA TURZII ARE UN PRIMAR CARE NU RESPECTĂ LEGEA !

Monica UIOREAN: CÂMPIA TURZII ARE UN PRIMAR CARE NU RESPECTĂ LEGEA !ariesnew.ro

Câmpia Turzii are un primar care nu respectă LEGEA !

În calitatea mea de consilier local, pentru a-mi exercita mandatul, am solicitat în repetate rânduri informații cu privire la activitatea Primăriei Câmpia Turzii. Legea administrației locale 215/2001, obligă primarul ca in termen de 10 zile să ofere informațiile solicitate de un consilier local. Acest drept prevăzut de lege mi-a fost încălcat ! Iată una dintre adrese !

Monica Uiorean - consilier local PSD

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII

-SERVICIUL RESURSE UMANE

În atenția d-nei Mădălina MARINCA- șef Serviciu Resurse Umane și Salarizare din Primăria Câmpia Turzii

Subsemnata, Monica UIOREAN, în calitate de consilier local, prin prezenta, revin la adresa nr. 3967 din 05.02.2019, prin care am solicitat, în baza Legii 215/2001, să-mi puneti la dispozitie în scris un raport privind angajările de personal în intervalul iunie 2016- februarie 2019, informații care îmi sunt necesare pentru întocmirea unor propuneri la bugetul de venituri si cheltuieli al UAT Câmpia Turzii.

-vă solicit ca raportul să cuprindă: denumirea funcției, gradul profesional, serviciul din care face parte postul, prevederea bugetară pe fiecare post, și sporul de personal pe institutie pentru fiecare an.

Informațiile solicitate le puteti comunica pe adresa de e-mail: uiorean_monica@yahoo.com

Avand în vedere, că până la data prezentei nu am primit nici un răspuns, fapt ce-mi îngrădește accesul la informații cu caracter public și implicit exercitarea mandatului de consilier local, raportat la cele solicitate, vă invederez faptul că: -Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, citez:

Art. 3. (1) Participarea aleșilor locali la activitatea autorităților administrației publice locale are caracter public și legitim, fiind în acord cu interesele generale ale colectivității în care își exercită mandatul.(2) În exercitarea mandatului, aleșii locali sunt în serviciul colectivității locale.

Art.23 Alin (1) Pe întreaga durată a mandatului, aleșii locali se consideră în exercițiul autorității publice și se bucură de protecția prevăzută de legea penală.

De asemenea in conformitate cu Legea 215/2001 republicată

Art. 51.(1) În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivității locale. (2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului și al aparatului de specialitate, să pună la dispoziție consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informațiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.

Raportat la prevederile legale mai sus enumerate și la solicitările subsemnatei în calitate de consilier local al Cosiliului Local Câmpia Turzii, vă solicit să puneti în aplicare prevederile legale și solitarile prezentate mai sus în vederea evitării unor abuzuri care ar putea conduce la îngrădirea execitării mandatului de consilier local al subsemnatei.

14.03.2019

Monica UIOREAN-consilier local