Cultura · 467 · 13 August 2019

O nouă apariţie editorială la CJCPCT Cluj - CULTURA TRADIŢIONALĂ DIN JUDEŢUL CLUJ, volumul III – Valea Arieşului, Editura Tradiţii clujene, 2019

O nouă apariţie editorială la CJCPCT Cluj - CULTURA TRADIŢIONALĂ DIN JUDEŢUL CLUJ, volumul III – Valea Arieşului, Editura Tradiţii clujene, 2019ariesnew.ro

O nouă apariţie editorială la CJCPCT Cluj - CULTURA TRADIŢIONALĂ DIN JUDEŢUL CLUJ, volumul III – Valea Arieşului, Editura Tradiţii clujene, 2019

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Cluj, instituție de cultură care funcționează în subordinea Consiliului Județean Cluj, a lansat miercuri, 7 august 2019, în cadrul unei emisiuni în direct, volumul ,,CULTURA TRADIȚIONALĂ DIN JUDEȚUL CLUJ – subzona Valea Arieșului”.

În vara anului 2018, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj a organizat în subzona Valea Arieşului, în localităţile: Podeni, Corneşti, Moldoveneşti, Mihai-Viteazu, Viişoara, Urca, Luna, Luncani şi Gligoreşti, cea de-a IV-a ediţie a ,,Taberei științifice de cercetare multidisciplinară a culturii tradiționale din judeţul Cluj”. Aceasta a avut scopul de a consemna stadiului de păstrare a obiceiurilor, meşteşugurilor şi portului popular, a conservării repertoriilor artistice autentice precum şi a identificării unor elemente de cultură străveche deosebite, caracteristice subzonei folclorice localizate la întâlnirea Munţilor Apuseni cu Câmpia Transilvaniei.

Pentru atingerea acestui obiectiv, echipa de specialişti din diferite domenii ale culturii tradiţionale, de la instituţiile: CJCPCT Cluj, Muzeul Etnografic al Transilvaniei şi Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române-filiala Cluj-Napoca, interesate în cercetarea amănunţită a aspectelor culturale propuse în proiect a parcurs, timp de aproape o săptămână, mai multe localităţi de pe malurile Arieşului, prospectând atent teritoriul şi cercetând amănunţit întreg spaţiul aparţinător acestei subzone folclorice, utilizând mai multor procedee şi tehnici de lucru: consemnări în caietul de teren, interviuri, chestionare, fotografieri, înregistrări audio-video, scanări de documente şi fotografii vechi, etc.

Au fost cercetate următoarele domenii:

Folclor literar, muzical, coregrafic, etnografic

Port popular, grai local specific, ştiinţe populare

Ocupaţii, meşteşuguri, unelte, industrie casnică

Relaţii economice şi sociale, norme de convieţuire

Obiceiuri din calendarul popular

Artă populară tradiţională şi arte aplicate

Cultură etnică şi antropologie culturală

Volumul „Cultura tradiţională din judeţul Cluj – subzona Valea Arieşului”, coordonat de Dr. Mircea Cîmpeanu - organizatorul taberelor de vară, conţine rezultatele cercetărilor făcute pe teren în subzona folclorică Valea Arieşului, redate prin articole scrise de autorii: Marian Oprea, Ana Fetiţă, Consuela Bendea, Marinela Istici, Cristina Oprea, Adriana Andrei, Totszegi Tekla, Zamfir Dejeu, Grigore Sâmboan, Jozsef Both şi Mircea Cîmpeanu.

Ediţiile anterioare ale taberei, desfăşurate în perioada 2015-2017 în trei subzone cultural-geografice importante ale judeţului Cluj, şi anume: subzona montană - Mărişel, Beliş, Răchiţele, cea a satelor din Câmpia Transilvaniei - Mociu, Frata, Ceanu-Mare şi subzona Valea Crişului Repede – Poieni, Ciucea, Negreni au avut un impact deosebit, materialele rezultate de pe urma taberelor fiind foarte bine primite în rândurile tuturor celor interesaţi în domeniul culturii tradiţionale identitare, dar mai ales, în cel al locuitorilor din comunităţile cercetate.