Cultura · 487 · 17.05.2023

Personalități din Câmpia Turzii. Despre prof. univ. Helga Maria Tepperberg

By PETRE POPP
Personalități din Câmpia Turzii. Despre prof. univ. Helga Maria Tepperberg

În 4 martie 2020 italienistica românească a pierdut un nume de seamă din „generaţia de aur”: Doamna Profesoară Helga Tepperberg de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Prin colaborarea colegei Monica Fekete şi a colectivului de italienistică al universităţii clujene publicăm o pagină corală ca un pios omagiu în memoria distinsei Professoressa.

Profil biografic

Helga Maria Tepperberg s-a născut pe 9 februarie 1944 în localitatea Ceanu-Mare din județul Cluj și este fiica Dr. Tepperberg de la Spitalul din Câmpia Turzii (1954-1976). Primele studii le-a făcut în localitatea Câmpia Turzii din Județul Cluj și apoi a plecat în capitală unde a absolvit Facultatea de limbi romanice şi clasice, specialitatea limbă şi literatură italiană – limbă şi literatură română de la Universitatea din București. A obținut apoi titlul de doctor în filologie (literatură italiană) la aceeași universitate în 1979, în urma susţinerii tezei Italo Svevo, omul şi opera.
Și-a început activitatea profesională în 1967 ca bibliotecar la Întreprinderea de agrement Bucureşti până în 1968. Din acest an a trăit la Cluj-Napoca unde inițial a fost asistent stagiar și apoi asistent titular la Conservatorul de muzică „Gheorghe Dima” până în septembrie 1975. Din toamna aceluiași an și-a dedicat întreaga energie catedrei de Limbi şi Literaturi Romanice a Facultății de Litere a Universității „Babeş-Bolyai”. A început ca lector suplinitor, apoi titular și din 1990 a devenit conferențiar până la ieșirea la pensie în anul 2009.
În calitate de cadru didactic universitar a predat cursuri (magistrale, opţionale şi de masterat) de limbă şi literatură italiană, cursuri practice şi seminarii de limbă şi literatură italiană şi română. A îndrumat dizertaţii de masterat, lucrări de licenţă şi de cerc ştiinţific, lucrări de gradul I pentru profesorii din învăţământul preuniversitar. A făcut parte din comisii de doctorat, comisii de admitere, comisii de ocupare a unor posturi prin concurs (în învăţământul universitar şi preuniversitar). A coordonat masterul interdisciplinar La cultura italiana in Europa.
S-a bucurat de o recunoaştere internaţională și națională de-a lungul anilor și a fost întotdeauna prețuită pentru onestitatea, corectitudinea și coerența cu care și-a desfășurat în mod constant întreaga activitate, deopotrivă de colegi, colaboratori și studenți. În cadrul programului Socrates-Erasmus şi al acordurilor bilaterale ale catedrei, începând cu 1998, a ţinut aproape în fiecare an cursuri şi conferinţe la Universităţile din Roma, Pisa, Padova şi Napoli.
În octombrie 2004, a fost decorată de Preşedintele Italiei, Carlo Azeglio Ciampi, cu Ordine della Stella della Solidarietà Italiana, în grad de cavaler. A fost membră în mai multe societăți și comitete științifice ale unor reviste naționale și internaționale. A publicat patru volume de istorie literară, un volum de traduceri și peste treizeci de studii, articole, traduceri, recenzii publicate în volume şi reviste din ţară şi din străinătate de la „Secolul XX”, „Studia”, „Studii de literatură universală”, „Steaua”, până la „Letteratura Italiana Antica” și „Narrativa”.
De-a lungul anilor a susținut peste patruzeci de comunicări ştiinţifice şi conferinţe în ţară şi în străinătate (Italia, Franţa, Polonia), cu prilejul unor colocvii naţionale şi internaţionale sau al mobilităţilor prevăzute de acordurile bilaterale sau Erasmus-Socrates cu universităţile străine. A publicat un Corso di storia della letteratura italiana – Umorismo e fantastico nella narrativa italiana contemporanea, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai”, 1980.
A fost cu siguranță cea mai importantă exegetă a autorului italian Italo Svevo în România. O dovedesc nenumăratele articole, conferințe, traduceri dedicate autorului triestin de-a lungul întregii cariere, începând de la teza de doctorat și până la ultimele studii publicate. Le amintim pe cele mai relevante: Italo Svevo, O farsă reuşită şi alte povestiri, cuvânt înainte şi traducere Helga Tepperberg, Cluj-Napoca, Napoca Star, 2002 și cele două volume: Schmitz şi Svevo I, Cluj-Napoca, Napoca Star din 2003, respectiv 2004. Alți autori asupra cărora și-a îndreptat cercetările au fost: Luigi Pirandello, Giorgio Bassani, Giacomo Leopardi, Alessandro Manzoni, Carlo Goldoni.
A fost împreună cu regretatul profesor Marian Papahagi unul dintre stâlpii italienisticii la Cluj-Napoca și multe dintre generațiile de absolvenți de la Cluj au trecut prin mâinile sale și îi datorează doamnei profesoare multe din cunoștințele pe care apoi, la rândul lor, le-au transmis mai departe generațiilor pe care le-au format ajungând profesori la Cluj-Napoca și în alte orașe ale țării.

Text - Delia Morar

BACK TO TOP