City News Câmpia Turzii · 103 · 23.02.2023

Primăria Câmpia Turzii: ANUNȚ - în atenția proprietarilor/deținătorilor de câini -

By REDACȚIE
Primăria Câmpia Turzii: ANUNȚ  - în atenția proprietarilor/deținătorilor de câini -

Având în vedere recentele evenimente la nivel național generate de către ,,câinii fără stăpân”, aducem la cunoștință, obligațiile ce revin proprietarilor/deținătorilor de câini, conform legislației în vigoare:

Obligațiile proprietarilor de câini:

1. Proprietarii sau deținătorii de câini, persoane fizice sau persoane juridice, au obligația identificării acestora prin microcipare;

2. Este obligatorie sterilizarea câinilor aparținând rasei comune și metișii acestora, excepție făcând exemplarele cu regim special prevăzute în legislație;

3. Se interzice abandonarea câinilor;

Prin ,,ABANDON” se înțelege lăsarea unui animal aflat în proprietatea și îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost și tratament medical.

4. Proprietarii și deținătorii de câini au obligația de a menține igiena în spațiile publice, în spațiile adiacente acestora, în holurile și căile de acces ale spațiilor locative;

5. Proprietarii și deținătorii de câini sunt obligați ca la ieșirea în spațiile publice, să aibă asupra lor carnetul de sănătate al acestora în care este obligatorie consemnarea numărului microcipului, a sterilizării, în cazul câinilor de rasă comună și al metișilor, iar în cazul celor exceptați de la sterilizare, motivele medicale;

Obligațiile deținătorilor de câini periculoși sau agresivi:

1. Proprietarii de câini, periculoși sau agresivi, asimilați raselor descrise în OUG nr. 55/2002 (republicată*) au obligația înregistrării acestora, la sediul Poliției în a cărui rază este situat imobilul în care este deținut câinele;

2. Accesul câinilor de luptă și atac în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, precum și în alte locuri publice, cu excepția drumurilor publice și a căilor de acces către acestea, este INTERZISĂ;

3. Accesul câinilor de luptă și atac pe drumurile publice și a căilor de acces către acestea este permisă, numai dacă aceștia poartă botniță și sunt ținuți în zgardă, lesă sau ham de către proprietar, ori de către deținătorul temporar;

4. Accesul câinilor cu potențial agresiv în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum și în părțile comune ale imobilelor, este permis numai dacă aceștia poartă botniță și sunt ținuți în lesă de către o persoană majoră;

Prin ,,CÂINE AGRESIV” se înțelege orice câine care, fără să fie provocat, mușcă sau atacă persoane sau animale domestice în locuri publice sau private.

Nerespectarea celor menționate se sancționează cu amenda de la 3000 lei la 10.000 lei sau cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Președintele Unității Locale de Sprijin

PRIMAR,

Dorin Nicolae LOJIGAN

BACK TO TOP