Administrație · 504 · 07 Iunie 2019

Primăria Municipiului Câmpia Turzii, în conformitate cu H.C.L. nr. 95/30.05.2019, anunţă public declanşarea procedurii de atribuire a unui nr. de 3 autorizaţii taxi.

Primăria Municipiului Câmpia Turzii, în conformitate cu H.C.L. nr. 95/30.05.2019, anunţă public declanşarea procedurii de atribuire a unui nr. de 3 autorizaţii taxi.ariesnew.ro

ANUNŢ

Primăria Municipiului Câmpia Turzii, în conformitate cu H.C.L. nr. 95/30.05.2019, anunţă public declanşarea procedurii de atribuire a unui nr. de 3 autorizaţii taxi.

Persoanele interesate pot depune la Registratura Primariei Municipiului Câmpia Turzii documentația de participare.

Documentele de participare sunt:

a) cererea de participare la procedura de atribuire;

b) declaraţia pe propria răspundere că deţin autorizaţie de transport valabilă;

c)declaraţia pe propria răspundere că deţin sau vor deţine, în termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplinesc fiecare pentru obţinerea punctajelor;

d)scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele necesare la data depunerii declaraţiei prevăzute la lit. b).

Vor fi atribuite autorizaţiile taxi cu numerele de ordine: 063, 104, 106.

Data limită până la care se pot depune cererile de înscriere, însoţite de documentaţia necesară pentru participarea la procedură de atribuire este: 12.08.2019, ora 12.00.

Data anunţării rezultatelor atribuirii: 22.08.2019.

Data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi: 17.09.2019.

Solicitanţii înscrişi în listele de aşteptare: Nu sunt.

Criteriile de departajare şi punctajele care se acordă:

(1) În funcţie de capacitatea cilindrică:

- sub 1600 cm3 - 2 puncte

- între 1601-2000 cm3 - 4 puncte

- între 2001 -3000 cm3 - 6 puncte

- peste 3001 cm3 - 8 puncte

(2)Vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei, înscrisă în Certificatul de Înmatriculare al autovehiculului:

- maşină cu vechimea de 5 ani - 1 puncte

- maşină cu vechimea de 4 ani - 2 puncte

- maşină cu vechimea de 3 ani - 3 puncte

- mașină cu vechimea de 2 ani - 4 puncte

- mașină cu vehimeaa de 1 an - 5 puncte

- maşină fabricată în anul în curs - 6 puncte

(3) Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro:

- Euro 2 - 1 puncte

- Euro 3 - 2 puncte

- Euro 4 - 3 puncte

- Euro 5 - 4 puncte

- Euro 6 - 5 puncte

(4) Volumul portbagajului util:

- până la 150 litri - 1 punct

- între 151 – 250 litri - 2 puncte

- între 251 – 350 litri - 3 puncte

- între 351 – 450 litri - 4 puncte

- între 451 – 550 litri - 5 puncte

- peste 551 litri - 6 puncte

(5) Echiparea cu instalaţie de climatizare:

- fără instalaţie de aer conditionat - 0 puncte

- cu instalaţie de aer condiţionat - 3 puncte

(6)Vechimea în ani de când transportatorul desfaşoară autorizat activitatea de transport respectivă:

- 0 și 2 ani ani vechime - 0 puncte

- 3 si 5 ani vechime - 1 puncte

- 6 si 10 ani vechime - 2 puncte

- 11 si 15 ani vechime - 3 puncte

- peste 15 ani vechime - 4 puncte

(7) Gradul de protecţie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenţa airbagurilor:

- fără airbag - 0 puncte

- cu un airbag - 1 punct

- cu doua airbaguri - 2 puncte

- cu trei airbaguri - 3 puncte

- cu patru airbaguri - 4 puncte

- cu cinci airbaguri - 5 puncte

- cu sase airbaguri - 6 puncte

- peste şase airbaguri - 7 puncte

(7)Efortul investiţional al transportatorului autorizat, definit de modul de deţinere, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor pe tipuri:

- în proprietate - 10 puncte

- în leasing - 5 puncte

(9) Posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi lucrătoare:

- peste 8 ore pe zi - 2 puncte

- 8 ore/ zi - 1 punct

(10) Dotări suplimentare ale autovehiculului:

- dispozitiv GPS de monitorizare - 1 punct

- dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de clienți - 1 punct

- perete despărţitor între conducătorul auto si clienţi - 1 punct

- dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar - 1 punct

- platformă pentru persoanele cu handicap - 1 punct

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritatea de Autorizare în Transportul Public Local din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală – str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, camera 5.

Direcția Relații cu Comunitatea

ziare & stiri