Educatie · 468 · 13 Noiembrie 2019

Programul Erasmus+: UE va investi peste 3 miliarde EUR pentru a le permite tinerilor europeni să studieze sau să se formeze în străinătate în 2020!

Programul Erasmus+: UE va investi peste 3 miliarde EUR pentru a le permite tinerilor europeni să studieze sau să se formeze în străinătate în 2020!ariesnew.ro

Programul Erasmus+: UE va investi peste 3 miliarde EUR pentru a le permite tinerilor europeni să studieze sau să se formeze în străinătate în 2020!

Comisia a publicat zilele acestea cererea de propuneripentru 2020 aferentă programului Erasmus+. 2020 este ultimul an al actualului program al Uniunii Europene pentru mobilitate și cooperare în domeniul educației, formării, tineretului și sportului. Bugetul preconizat de peste 3 miliarde EUR, reprezentând o creștere de 12 % față de 2019, va oferi și mai multe oportunități tinerilor europeni de a studia, de a se forma sau de a dobândi experiență profesională în străinătate. În cadrul cererii de propuneri din 2020, Comisia va lansa un al doilea proiect-pilot legat de universitățile europene. În plus, UE intenționează să creeze 35 000 de oportunități de participare la program pentru studenți și personal didactic din Africa, ca parte a Alianței Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile.

Tibor Navracsics, comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat: „Sunt foarte mulțumit de faptul că, în 2020, Uniunea Europeană urmează să investească peste 3 miliarde EUR în programul Erasmus+. Aceasta ne va permite să creăm mai multe oportunități pentru ca tinerii europeni să studieze sau să se formeze în străinătate, ceea ce le va da posibilitatea să învețe și să dezvolte o identitate europeană. În plus, ne va ajuta să ducem mai departe inițiativa privind universitățile europene, rezultat al investițiilor noastre neîncetate în spațiul european al educației. Sunt mândru că instituțiile de învățământ superior formează alianțe noi puternice, deschizând drumul către universitățile din viitor, în beneficiul studenților, al personalului și al întregii societăți europene.”

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a adăugat: „Noile oportunități de finanțare Erasmus pentru sectorul educației și formării profesionale vor consolida comunitatea de educație și formare profesională,creând legături între sectoare, regiuni și țări. Consolidarea programului ErasmusPro va întări aceste legături, oferind, în același timp, mai multe oportunități cursanților din învățământul profesional și tehnic.”

Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului poate solicita finanțare în cadrul acestei cereri de propuneri. În plus, pot solicita finanțare grupurile de tineri care desfășoară activități pentru tineret, dar care nu constituie organizații de tineret. Împreună cu cererea de propuneri, Comisia a publicat astăzi, în toate limbile oficiale ale UE, Ghidul programului Erasmus +. Acesta oferă solicitanților detalii privind toate oportunitățile oferite în 2020 de programul Erasmus+ în învățământul superior, în educația și formarea profesională, în educația școlară, în învățământul pentru adulți, precum și în domeniul tineretului și sportului.

Foto: Erasmus