Comunicate de presă · 386 · 10 Septembrie 2019

PROIECT POCU/90/6.13/6.14/108959: Dezvoltarea de competențe necesare unui loc de muncă prin practică națională și transnațională”

PROIECT POCU/90/6.13/6.14/108959: Dezvoltarea de competențe necesare unui loc de muncă prin practică națională și transnațională” ariesnew.ro

COMUNCAT DE PRESĂ IMPLEMENTARE PROIECT POCU/90/6.13/6.14/108959SC INFO MIAD SRL Câmpia Turzii, în parteneriat cu CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA Madrid, va implementa proiectul cu titlul :”Dezvoltarea de competențe necesare unui loc de muncă prin practică națională și transnațională” , în Municipiul Turda și Madrid/Spania, pe o durată de 14 luni, în perioada 23 august 2018 – 22 august 2018. Valoarea totală a proiectului este de 920.289,57 lei, din care finanțare nerambursabilă 874.274,91 lei.


Obiectivul general al proiectului

Creșterea ocupabilității si adaptabilității elevilor din învățămantul profesional si tehnic la cerințele unui loc de muncă, prin dezvoltarea aptitudinilor si cunoștințelor dobandite în cadrul stagiilor de practică a 150 elevi, desfășurate în România și în Spania.


Grupul țintă

Grupul țintă este format din 150 elevi ( din care 42,67% din mediul rural) din Regiunile de Dezvoltare Nord-Vest si Centru, județele Cluj și Alba, înmatriculați în sistemul național de învățământ, la Colegiul “Emil Negruțiu” din Municipiul Turda.


Rezultate

Dezvoltarea de parteneriate existente sau nou înființate între școală și agenți economici, actori din domeniul SOCIAL, cercetării si inovării, ai sectorului privat cu potențial competitiv identificate SNC/SNCDI, în vederea organizării de stagii de practică în scopul facilitării tranziției de la școala la viața activa.

Furnizarea de servicii de informare, consiliere și orientare profesională în scopul dobândirii de competențe si creșterea procentajului de ocupare a unui numar de 150 elevi, de la Colegiul “Emil Negruțiu” din Municipiul Turda.

Dezvoltarea aptitudinilor de muncă și promovarea inserției pe piața muncii prin desfașurarea de activități tip firma de exercitiu precum si stagii de practica națională si transnațională pentru un număr de 150 elevi de la Colegiul “Emil Negruțiu” din Municipiul Turda.

Promovarea și desfășurarea unor activități inovatoare, atat pentru dezvoltarea competențelor cheie cerute pe piața muncii cât și pentru a le deschide noi orizonturi elevilor.


Contact: email – office @ yahoo.com