Politica · 1228 · 14 Septembrie 2018

PSD Campia Turzii: Cu un manager politruc lipst de competenţele necesare nu poţi face performanţă în spitalul din Câmpia Turzii!

PSD Campia Turzii: Cu un manager politruc lipst de competenţele necesare nu poţi face performanţă în spitalul din Câmpia Turzii!ariesnew.ro

COMUNICAT DE PRESĂ


Cu un manager politruc lipst de competenţele necesare nu poţi face performanţă în spitalul din Câmpia Turzii!


Raportat la situaţia gravă existentă la ora actuală în Spitalul municipal ,,Dr. Cornel IGNA”, PSD Câmpia Turzii, prin aleşii locali a intreprins o serie de demersuri prin care a tras un semnal de alarmă asupra situaţiei economico-financiară, asupra managementului defectuos şi a angajărilor făcute în mod haotic de actualul manager PNL Iosif Adrian ANTAL.

Actuala conducere a spitalului nu a dat curs solicitărilor făcute prin adresa din luna iulie 2018 în care managerul interimar al spitalului, domnul Iosif Adrian ANTAL a fost invitat să participe la şedinţa Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii din luna august 2018, pentru a prezenta un raport economico-finaciar de la investirea în funcţie şi până la finalul lunii iulie 2018.

De asemenea, prin adresa nr.6669/30.08.2018 prin care s-au solicitat unele lămuriri privind activitatea managerială si nu numai, managerul interimar al spitalului ne comunică că nu este în subordinea Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii, ci a primarului şi drept urmare nu poate răspunde interpelărilor unor consilieri locali, trimiţându-i să vadă angajările în mediul on-line (presă) sau pe site-ul spitalului, iar la adresa nr. 3159/25.04.2018 în care s-au solicitat măsurile manageriale pentru soluţionarea conflictului de muncă iscat pe fondul neacordării unor sporuri salariale personalului medical şi auxiliar, nu s-a primit un răspuns în termenii impuşi de lege, ulterior comunicându-se ca in cadrul instituţiei nu sunt probleme de această natură, dar totuşi sindicatul instituţiei trimite angajaţii la proteste în Bucureşti, demonstrează o lipsă totală de respect, transparenţă şi deschidere către colaboarere a actualului manager interimar.

Ne exprimăm deschiderea şi disponibilitatea de a sprijini orice demers legal şi real care poate duce la ieşirea din criza in care se află la ora actuala Spitalul municipal ,, Dr. Cornel IGNA” Câmpia Turzii. In acelaşi timp solicităm public ca managerul Iosif-Adrian ANTAL să vina in faţa Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii pentru a prezenta situaţia economico-financiară, justificarea angajărilor din ultima perioadă si contractul de management dupa care a condus spitalul de la numire până in prezent.

Fără un astfel de raport, fără datatele necesare ( bilanţ, creante, dinamica politicii de personal etc.), cu un manager al cărui mandat este expirat, colaborarea, dezbaterea propusă de primarul PNL Dorin Nicolae LOJIGAN este în afara legii, este o simpla ,,gargară” politicianistă menită să mai imbuneze percepţia negative care planează asupra Spitalului municipal ,, Dr. Cornel IGNA“ Câmpia Turzii.


Biroul de Presă,

14.09.2018