News · 434 · 13.10.2022

Psihologul Petre POPP - Despre *MINCIUNI Și MINCINOȘI*

By REDACȚIE
Psihologul Petre POPP - Despre *MINCIUNI Și MINCINOȘI*

Există o patologie a minciunii care difera de toate neadevarurile pe care boala sau lipsa de informatie le determina. Adica nu oricine spune un neadevar este un mincinos. Patologia minciunii este, in primul rând, una moralã, nu ajunge in saloanele spitalelor sau în cabinetele de consultatii; ea se desfásoará si afecteaza individul ca personaj social.
Conștiința mincinoasá este una dedublatá, care cautá adesea sá inváluie, în argumentele ei false, intreaga personalitate a individului, sá î1 îmbete cu voluptatea falsitatii, cu deturnarea realului peste care imaginarul dorintei modeleaza favorabil situatiile.
După Sutter, minciuna este faptul prin care persoana se departeaza în mod deliberat de sistemul de corespondente social admis dintre real si anume forme de expresie, iar Fribourg-Blanc afirma cã „mincinosul altereaza fundamen-
tele oricárui contact, ucide încrederea reciprocã, fára de care nimic nu s-ar putea rezolva în societate".
Oricât ar părea de evidentă nocivitatea minciunii, are o putere de atractie fabuloasă si, ca si in cazul altor situatii patologice, se creeaza o situatie de cuplu între cel care minte si cel care este mintit, situatie în care, paradoxal, si cel de al doilea depășește deseori rolul pasiv de victimá. Cine nu cunoaste sintagma ,,minte-mă, dar minte-mă frumos", devenita chiar refren de romanta! Interesant
este faptul ca nu o datá discursul politic, mai ales în perioadele electorale, este supraîncarcat de asertiuni mincinoase, adicá „alterări intentionale ale adevărului" (Fribourg-Blanc). Desigur, exist autori care au sustinut că pentru definirea minciunii criteriul adevărului este insuficient si ca utilizarea sincerității drept criteriu ar fi mai indicata. Si acest criteriu, in cazul discursului politic îl plasează adeseori doar sub conul de umbră al minciunii.
Astfel cine si-ar putea închipui cá un candidat, să spunem la presedintie, ar putea promite cu sinceritate un milion de locuri de muncă într-o economie pe care tocmai o declarase ca find într-o situatie critică? Minciuna politică este cu atât mai nocivă cu cât foarte multi autori sunt întru totul de acord, inclusiv Lafon, care considera minciuna ,un moment din lupta noastra contra societății".
(Fragment de psihopatologie politică- de Florin Tudose și Devis Grebu)

BACK TO TOP