Cronica aleșilor locali · 837 · 06 Februarie 2019

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI LOCAL UIOREAN MONICA pe anul 2018

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI LOCAL UIOREAN MONICA pe anul 2018ariesnew.ro

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI LOCAL UIOREAN MONICA pe anul 2018

Subsemnata Uiorean Monica, consilier local din partea Partidului Social Democrat, in cadrul Consiliului Local Campia Turzii din data de 05.06. 2016, am depus juramantul de a respecta Constituţia şi legile tarii, de a face cu buna credinta tot ceea ce sta in puterea si priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului C.Turzii.
In temeiul art. 51, alin. 4 din Legea nr. 215 din anul 2001 cu privire la administratia publica locala, prin prisma acestui raport de activitate, aduc la cunostinta publicului larg, activitatea de consilier desfasurata in Consiliul Local al Municipiului C.Turzii, in perioada 01 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018.
Raportul pe care il prezint, este o parte a activitătii pe care am avut-o in calitate de reprezentant al comunitatii din C.Turzii. Comisia de specialitate în care mi-am desfasurat activitatea a fost comisia nr.4 – Munca si protectie sociala, protectia copilului si ordine publica.
O parte din munca mea în Consiliul Local precum si prezenta la sedintele de plen sunt urmatoarele:
Am participat la un numar de 31 de sedinte din care: 12 sedinte ordinare si la un numar de 19 sedinte extraordinare. In cadrul sedintelor ordinare si extraordinare intrunite de Consiliul Local al Municipiului C.Turzii, am luat parte si am votat la toate proiectele de hotarare expuse. Va zand interesul cetateanului, am avut si abtineri sau am votat impotriva mai multor proiecte de hotarare. Am incercat sa identific nevoile orasului, prioritatile, problemele cu care se confrunta cetatenii, indiferent de natura lor, probleme pe care le-am adus la cunostinta executivului si am urmarit rezolvarea lor acolo unde era cazul.
In anul 2018 am participat la sedintele din cadrul comisiei de specialitate din care am facut parte. Pentru fiecare sedintă de comisie sau de plen a Consiliului Local C.Turzii am luat la cunostinta ordinea de zi, am studiat amanuntit proiectele de hotarare propuse, procesele verbale de sedinta, iar în cadrul comisiei am dezbatut problemele supuse avizarii comisiei, solicitand in anumite situatii, explicatii și detalii de la factorii responsabili din cadrul Primariei Municipiului C.Turzii sau initiatorilor de proiecte de hotarare.
In cursul anului 2018 am participat la initierea a 4 proiecte de hotarare din care doar 3 au devenit hotarari.
Am depus 9 sesizari alaturi de colegii consilieri PSD, cu privire la “ legalitatea “ adoptarii unor Hotarari de Consiliu Local, deoarece am sesizat unele nereguli privind modul si respectarea normelor de tehnica legislativa asupra unor acte normative si modul de pregatire si desfasurare a sedintelor de Consiliu Local.
In calitate de ales local, am depus la termen si in conformitate cu prevederile legale in vigoare,declaratia de avere si interese.


Am participat la sedintele si manifestarile solemne organizate de Primarie şi Consiliu Local din municipiul Campia Turzii
În plenul sedintelor de Consiliu Local am avut interventii si mi-am indeplinit atributiile in calitatea mea de consilier local in conformitate cu L215/2001, privind administratia publica locala.
Pe tot parcursul mandatului meu, prin diverse actiuni am avut intalniri cu cetatenii municipiului Campia Turzii, unde am adus la cunostinta Hotararile Consiliului Local.


Consilier Local
UIOREAN MONICA