Actualitate · 752 · 07 Februarie 2019

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2018: Ionel ISAC-TUDORACHE, consilier din partea Partidului Social Democrat

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2018: Ionel ISAC-TUDORACHE, consilier din partea Partidului Social Democratariesnew.ro

RAPORT DE ACTIVITATE
PE ANUL 2018
Ionel ISAC-TUDORACHE, consilier din partea Partidului Social Democrat

1. PREAMBUL

Detin calitatea de consilier local din partea Partidului Social Democrat, functie de demnitate
publica, castigata in urma Alegerilor Locale din 05 iunie 2016, mandat validat in cadrul sedintei solemne a Consiliului Local al municipiului Campia Turzii din data de 22 iunie, data la care am depus juramantul de a respecta Constitutia Romaniei si legile tarii, de a face cu buna credinta tot ceea ce sta in puterea si priceperea mea, pentru binele locuitorilor municipiului Campia Turzii.
In temeiul art.51, alin.(4), din Legea nr. 215/2011 privind administratia publica locala, prin acest raport de activitate, aduc la cunostinta cetateanului din municipiul nostru, activitatea desfasurata in cadrul Consiliului Local, in perioada 01 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018. Prezentul raport prezinta o parte a activitatii pe care am desfasurat-o in calitate de consilier local, ales in mod democratic, in forul deliberative, respectiv Consiliul Local al municipiului Campia Turzii, judetul Cluj.


2. COMISIILE DE SPECIALITATE
Comisia de specialitate in care imi desfasor activitatea este comisia nr.3 – pentru invatamant,
cultura, culte, sanatate, tineret, sport si turism. Am participat la toate sedintele de comisie ce s-au desfasurat in anul 2018, in numar de 24 ( douazeci si patru ), unde am luat la cunostinta si am dezbatut in plen proiectele de hotarari de pe ordinea de zi, prilej cu care am luat de foarte multe ori cuvantul exprimandu-mi dezamagirea si regretul la modul cum inteleg functionarii publici sa intocmeasca documentele care vor intra pe ordinea de zi, a sedintelor ordinare/ extraordinare, a Consiliului Local al municipiului Campia Turzii. De cele mai multe ori observatiile mele au fost tratate cu superficialitate sau chiar ignorate in totalitate, drept pentru care proiectele de hotarare au ramas ca in faza initiala, ceea ce m-a determinat ca in plenul sedintelor de consiliu sa votez impotria sau sa ma abtin, dupa caz, neputandu-mi asuma un vot pozitiv pentru anumite documente care nu respecta normele de tehnica legislativa in vigoare.
3. PARTICIPAREA LA SEDINTELE ORDINARE/ EXTRAORDINARE
Activitatea mea in cadrul Consiliului Local al municipiului Campia Turzii precum si prezenta la
sedintele de plen, prezentate in tabelul alaturat, inserand si cateva concluzii reiesite in urma dezbaterilor din plen, ( pentru o informare cat mai corecta si amanuntita va rog sa lecturati P.V-le ale sedintelor de consiliu afisate pe site-ul Primaria municipiului Campia Turzii ).


In cadrul sedintelor ordinare / extraordinare am participat potrivit convocarilor primarului municipiului Campia Turzii, unde am analizat proiectele de hotarare propuse spre dezbatere si adoptare, votul meu, cu unele exceptii, fiind in favoarea adoptarii proiectelor de hotarare propuse. Vizand interesul cetateanului si nu in ultimul rand societatile care asigura serviciile publice , la care Consiliul Local este actioner unic, am votat si impotriva sau m-am abtinut pentru adoptarea unor proiecte de hotarare, considerand ca nu s-a respectat legislatia in vigoare. In acest an, scurs, am incercat sa identific nevoile si prioritatile cetateanului cu care se confrunta, indiferent de natura acestora, acolo unde au fost, am incercat sa le aduc in atentia autoritatilor publice locale , spre rezolvare, dar din pacate m-am lovit de un zid, refuzuri categorice, poate pentru ca propunerile de rezolvare veneau din partea unui social – democrat si trebuiau respinse. In perioada la care ma refer, in cadrul sedintelor de plen, ordinare/extraordinare, ale Consiliului Local al municipiului Campia Turzii, am luat cuvantul de 81 (optzecisiunu) ori, interventiile vizand aspect de un real interes pentru municipiul nostru. In luarile de cuvant, atat in plenul sedintelor cat si in cele de comisii am incercat sa sensibilizez membrii autoritatii deliberative si executivul primariei, cu privire la necesitatea respectarii prevederilor legale, intrucat din pacate am constatat, nu de putine ori, ca se incearca cu buna stiinta, ceea ce este foarte grav, si de cele mai multe ori se reuseste datorita actualei majoritati din Consiliul Local, sa se promoveze proiecte de hotarare si sa se adopte hotarari de cele mai multe ori la limita legii si chiar cu incalcarea acesteia. 4. INITIERI PROIECTE DE HOTARARE Impreuna cu colegii social – democrati , D-na Monica UIOREAN, Dl. Gheorghe Iulian RECE, Dl. Octavian Andrei CIOBANU si Lica Gabriel DAVID in anul 2018, am initiat un numar de 4 (patru) proiecte de hotarare pe care le-am inaintat secretariatului Consiliului Local, pentru a fi introduse pe ordinea de zi a sedintelor de consiliu. Din totalul initiativelor, un proiect de hotarare nu a fost introdus pe ordinea de zi, neprimind nici un fel de raspuns din partea autoritatii executive cu privire la aceasta situatie. Proiectele de hotarare introduse pe ordinea de zi de catre consilierii social-democrati, au fost urmatoarele : 1. P.H. privind insusirea propunerii de amplasare a unei placi comemorative la ,, Muzeul Prima Scoala Romaneasca 1879”, cladire situate in str. A. Iancu , nr.8, municipiul Campia Turzii, judetul Cluj – adoptat ; 2. P.H. privind conferirea titlului de ,,Cetatean de Onoare” post-mortem al municipiului Campia Turzii, unor personalitati din Ghirisul de Aries si Sancrai, care au fost membrii Garzii Nationale Romane si delegate la Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918 – nu a fost introdus pe ordinea de zi ; 3. P.H. - ,, Campia Turzii 100 de ani “ , privind promovarea simbolurilor nationale in administratia locala , in anul 2018, anul centenarului ,, Marii Uniri “ – adoptat ; 4. P.H. privind adoptarea Proclamatiei de unire cu Republica Moldova – adoptat . 4.1. Structura votului in Consiliul Local
4.INTERPELARI, SESIZARI, PETITII
In anul 2018, am formulat in nume propriu si/sau impreuna cu colegii social-democrati din Consiliul Local al municipiului Campia Turzii un numar de 9 ( noua )interpelari adresate institutiei primarului si aparatului de specialitate al acestuia, ce vizau o problematica diversa ,de interes cetatenesc, iar altele privind legalitatea intocmirii documentelor pentru sedintele Consiliului Local, precum si modul de indeplinire a atributiilor functionale in relatia cu membrii Consiliului Local al municipiului Campia Turzii. Raspunsul la aceste interpelari a fost unul inexistent, primarul municipiului Campia Turzii intelegand sa sfideze cerintele consilierilor social-democrati, intelegand ca indeplinirea atributiilor de serviciu este un atribut facultativ si ca, colaborarea constructiva nu are ce cauta in activitate executivului, astfel in multe din cazuri blocand activitatea consilierilor locali, acestia neputand sa-si duca la indeplinire mandatul acordat de cetateni. Negasind intelegerea necesara m-am ( ne-am ) adresat Institutiei Prefectului Judetului Cluj cu sezizari prin care am cerut solutionarea celor inscrise, potrivit dispozitiilor legale. Prin unele interpelari s-au cerut lamuriri, deoarece faptele comise de catre unii consilieri si functionari publici, fara drept de tagada, care duc in zona penalului, sunt foarte grav. Neprimind raspuns din partea executivului la cele aratate mai sus, am sezizat organele de cercetare penala , in doua situatii, pentru a se pronunta dupa caz, spre cele legale. Aceste fapte baliaza in zona economico-financiara, modificarea actelor normative emise de catre Consiliul Local al municipiului Campia Tuzii ( fais si uz de fals ) si ceea ce este mai grav, atitudinea dictatoriala a primarului in conducerea executivului, incalcarea atributiilor de serviciu si de cele mai multe ori abuzand de functie. De cele mai multe ori, acest personaj dezinformeaza, manipuleaza prin minciuni astfel incat sa-i determine pe functionarii publici din subordine si consilierii din majoritatea politica din consiliu sa ia decizii eronate, in afara legii, in necunostinta de cauza, fapt ce duce, asa cum prevede legea, in zona de uzurpare de calitati oficiale. 5.1. Interpelari depuse, la care nu s-a primit raspuns : - analiza economico – financiara ( venituri/cheltuieli ) privind rentabilitatea activitatii desfasurate pe obiective punctuale, centre de profit in cazul unor servicii, birouri.. etc., inregistrata cu nr. 36608/17.12.2018; - solicitarea unor documente care priveau desfiintarea unui post de muncitor calificat la Serviciul Administratia Pietelor, inregistrata cu nr.36051/12.12.2018; - solicitarea unor documente privind prelungirea mandatului interimar de manager al Spitalului municipal ,, Dr. Cornel IGNA “ Campia Turzii, inregistrata cu nr. 31314/06.11.2018; - solicitare cu privire la modificarea documentatiei PUD, inregistrata cu nr. 7043/03.03.2016, care modifica o hotarare de consiliu local, fara ca modificarile sa fie discutate si aprobate in consiliul local, inregistrata cu nr. 25075/11.09.2018; - solicitare catre D. Public Campia Turzii S.A. privind unele documente ce vizau lucrarile executate la domiciliul primarului municipiului Campia turzii, din strada Independentei, nr.7; - solicitare adresata managerului Spitalului municipal ,, Dr. Cornel IGNA “ Campia Turzii, privind salarizarea personalului medical si auxiliar din subordine; - solicitarea notelor de fundamentare si propunerile de executie bugetara pentru anul 2018; - solicitarea P.V. al comisiei special de inventariere a bunurilor ce alcatuesc domeniul public al municipiului Campia Turzii, inregistrat cu nr. 1885/17.01.2018; - solicitare ca intocmirea B.V.C. pentru anul 2018 sa se faca intr-un mod cat mai transparent, cu participarea factorilor decizionali interesati ( societate civila, oameni de afaceri, ONG-uri , asociatii participative ..etc. ), inregistrata cu nr. 1593/17.01.2018. 6. INTALNIRI, AUDIENTE CU CETATENII Intalnirile cu cetatenii au reprezentat o alta parte a activitatii mele si in acest sens am participat la diferite Intalniri, discutii cu cetatenii din municipiu in diferite zone, cartiere, de regula in aer liber, fapt datorat refuzului primarului municipiului Campia Turzii de a ne asigura un spatiu adegvat ca noi consilierii locali sa putem planifica si desfasura sedintele de audiente, lucru prevazut expres de lege si incalcat cu nonsalanta de primarul municipiului Campia Turzii. Se pare ca primarul ori nu cunoaste legea, ori ignora cu buna stiinta prevederile acesteia. Cu toate aceste neajunsuri, pedici din partea primarului am reusit, ca in anul 2018, sa ma intalnesc cu un numar insemnat de cetateni si sa port discutii pe problem dintre cele mai diferite, pe care le-am considerat si le consider foarte importante. Aceste discutii au avut in vedere urmatoarele aspect : - reparatii in scoli, gradinite si crese; - reparatie capitala, Policlinica din cadrul Spitalului municipal ,,
5.INTALNIRI, AUDIENTE CU CETATENII Intalnirile cu cetatenii au reprezentat o alta parte a activitatii mele si in acest sens am participat la diferite Intalniri, discutii cu cetatenii din municipiu in diferite zone, cartiere, de regula in aer liber, fapt datorat refuzului primarului municipiului Campia Turzii de a ne asigura un spatiu adegvat ca noi consilierii locali sa putem planifica si desfasura sedintele de audiente, lucru prevazut expres de lege si incalcat cu nonsalanta de primarul municipiului Campia Turzii. Se pare ca primarul ori nu cunoaste legea, ori ignora cu buna stiinta prevederile acesteia. Cu toate aceste neajunsuri, pedici din partea primarului am reusit, ca in anul 2018, sa ma intalnesc cu un numar insemnat de cetateni si sa port discutii pe problem dintre cele mai diferite, pe care le-am considerat si le consider foarte importante. Aceste discutii au avut in vedere urmatoarele aspect : - reparatii in scoli, gradinite si crese; - reparatie capitala, Policlinica din cadrul Spitalului municipal ,, Dr. Cornel IGNA “ Campia Turzii ( acoperis, spatii auxiliare, mobilierul etc. ), toate acestea aflandu-se intr-o stare avansata de degradare; - amenajarea, dotarea si intretinerea locurilor de joaca pentru copii; - amenajarea, repararea si intretinerea infrastructutii rutiere si pietonale, in conditiile in care primarul doreste sa cheltuiasca din bugetul local suma de 1.200.000 euro, pentru construirea unei hale de productie in alta U.A.T., respective comuna Luna; - amenajarea si intretinerea spatiilor verzi ( spunea un cetatean : ,, acestea se realizeaza numai in centru, noi cei de pa periferie nu platim taxe si impozite, arealul nostru nu trebuie sa arate cat mai civilizat ? “ ); - amenajarea si intretinerea locurilor de parcare ( ,, este un haos deoarece nu exista un marcaj unitar, o evidenta stricta a parcarilor personalizate, pentru ca cetatenii sa nu ajunga sa se certe, iar cand ajung la primarie pentru rezolvarea diferendelor, se asterne linistea si sunt purtati dintr-un birou in altul “ ); - intretinerea mobilierului stradal; - am lasat intentionat la urma, problema salubrizarii municipiului nostru, care tinde sa devina un focar de infectie datorita faptului ca nu se ridica ritmic si fara o planificare riguroasa gunoiul menajer si nu numai, aceasta problema fiind adusa in atentie de majoritatea cetatenilor participant la audiente, intalniri…etc. Majoritatea cetatenilor au spus ca s-au adresat atat conducerii Companiei de Salubritate, prin sesizari, petitii si on-liene administratiei locale aratand anumite aspect ce vizau salubrizarea orasului, dar din pacate totul a ramas la stadiul de a inregistra sesizarile, petitiile..etc. intr-un registru, asteptand cu nerabdare venirea sfarsitului de an, pentru ca acest registru sa fie aruncat intr-o arhiva, constituind peste timp material de documentare pentru generatiile viitoare. Se pare ca pentru unii din administratia locala mottoul este ,, incompetenta, rea vointa, despre profesionalism nu se poate vorbi, dezinformare, manipulare si mincina cat cuprinde, toate acestea la loc de cinste, sa treaca luna, sa-mi incasez salariul si restul nu mai conteaza.
6. ACTIUNI CIVICE, CULTURALE, RELIGIOASE, SPORTIVE In calitate de consilier local, in anul 2018, am participat la o serie de sedinte, actiuni, manifestari cu caracter economic, social, cultural, religios si sportive pe raza municipiului Campia Turzii si international in baza protocoalelor de prietenie incheiate cu orasele infratite din Europa, la activitati similar celor din tara. - Ziua Unirii Principatelor , Tara Romaneasca cu Moldova ( 24 ianuarie ); - Deplasarea unei delegatii a municipiului Campia Turzii, din care am facut parte, la MOHACS-UNGARIA ( 9-12 februarie); - Ziua Femeii, spectacol folcloric ( 8 martie ); - Ziua Internationala a Romilor, spectacol muzica lautareasca ( 8 aprilie ); - Ziua Europei, Ziua Independentei, Ziua Victoriei, depuneri de coronae, ceremonial religios ( 9 mai ); - Ziua dedicata pomenirii eroilor neamului, depuneri de coronae, ceremonial religios, parade militara ( 13 iunie ); - Ziua Armatei Romane, depuneri de coroane, ceremonial religios, parade militara, (25 octombrie); - Ziua Nationala a Romaniei – Centenarul ,, Marii Uniri “, depuneri de coronae, ceremonial religios, parade militara, spectacol folcloric, dineul oficial ( 01 decembrie ). In calitate de consilier local, potrivit legii, am depus la termen raportul de activitate pentru anul 2017, declaratia de interese si de avere personala.
7. PROPUNERI Alocarea unui spatiu destinat desfasurarii activitatii curente a Consiliului Local al municipiului Campia Turzii si realizarea unei procedure clare privind circuitul documentelor si analiza proiectelor de hotarare propuse, intre deliberativ si executive. Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al municipiului Campia Turzii, necesita o revizuire, de indata, pentru a fi pus in acord cu modificarile legislative, tinand cont de activitatile desfasurate si de nivelul de tehnologie disponibil, mereu in schimbare. CAMPIA TURZII SEMNATURA 30 ianuarie 2018