News · 35 · 11.10.2022

Reprezentanții Casei Județene de Pensii Cluj continuă audiențele la Câmpia Turzii

By REDACȚIE
Reprezentanții Casei Județene de Pensii Cluj continuă audiențele la Câmpia Turzii

În zilele de 12, respectiv 26 octombrie 2022, între orele 11:00 -13:00 reprezentanții Casei Județene de Pensii Cluj vor fi prezenți la Câmpia Turzii, pentru a discuta cu pensionarii despre problemele cu care se confruntă.

De asemenea, se preiau și dosare pentru acordarea indemnizației prevăzută de Legea nr.154/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, pentru solicitanții care au domiciliul în raza municipiului Câmpia Turzii.

Pentru depunerea acestor dosare documentele se prezintă în original și copie.

Dosarele se depun personal. În situația în care din motive întemeiate solicitantul nu se poate prezenta personal, actele se pot depune prin mandatar desemnat prin procură notarială.

Vă rugăm să aveți în vedere că drepturile se acordă și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2023, indiferent de data depunerii dosarului în intervalul de timp până la data de 31.12.2022.

Direcția Relații cu Comunitatea

BACK TO TOP