Education · 135 · 17.11.2022

Sunt onorată că am putut modera și găzdui în cadrul Școlii noastre doctorale de Relații Internaționale și Studii Europene conferința *The rise of extreme-right in Italy and its position în international scenario˙

By conf.univ. dr. GABRIELA CIOT
Sunt onorată că am putut modera și găzdui în cadrul Școlii noastre doctorale de Relații Internaționale și Studii Europene conferința *The rise of extreme-right in Italy and its position în international scenario˙

Sunt onorată că am putut modera și găzdui în cadrul Școlii noastre doctorale de Relații Internaționale și Studii Europene conferința "The rise of extreme-right in Italy and its position în international scenario", susținută de Prof.dr. Claudia Mariotti de la Universita Roma Tre (Italia). O conferință foarte bună, de mare interes pentru doctoranzii noștri, care au avut ocazia să inițieze un schimb de opinii cu un expert recunoscut de comunitatea academică internațională. Sunt optimistă față de colaborarea pe care am inițiat-o la nivelul școlilor noastre doctorale în domeniul relațiilor internaționale și al studiilor europene, cu multe oportunități pentru doctoranzii noștri!

BACK TO TOP