Istorie · 1168 · 02 Decembrie 2018

(video) Câmpia Turzii în Primii 100 de ani

(video) Câmpia Turzii în Primii 100 de ani ariesnew.ro

Câmpia Turziii în Primii 100 de ani
1918- La 25 decembrie, primiti cu însuflețire de populația românească, intră în Ghiriș și Sâncrai primii ostași ai armatei române ca urmare a Unirii Transilvaniei cu România

1919- la 28 mai, Regele Ferdinand I vizitează Câmpia Turzii moment în care vorbește cu populația locală

-este atestat la Ghiriș ca ființând, mai dinainte, în fostul Conac a lui Paget, ( azi Clubul Copiilor)Azilul de copii orfani de razboi, care va funcționa până în anul 1929 și va purta numele de Orfelinatul de băieți ,,Mihai Viteazu”

1920 -începe introducerea gazului metan în Ghiriș
-Se semnează Actul constitutiv de înființare a Fabricii Industria Sârmei (la data de 4 Aprilie 1920 ora 10)
-În iunie 1920 se cumpără un teren cu o suprafaţă de 12 jugere din partea comunei GHIRIŞ la preţul de 5000 lei pe juger în parte plătite din dividendele obţinute din acţiuni.
1921 -intră în funcţiune la 16 iulie 1921, la numai 10 luni de la prima săpătură, graţie şi planului pragmatic şi bine conceput de IZO Diamant, care s-a bazat iniţial pe forţă de muncă, calificată adusă din Germania şi Cehoslovacia circa 100 specialişti trefilatori, laminatori, personal de întreţinere şi tehnic. Personalul tehnic era reprezentat de un inginer şi 16 maiştri şi tehnicieni, iar personalul necalificat era recrutat din comună şi din stalele din jur urmînd mai tărziu a fi transformaţi în muncitori maiştri şi ingineri în procesul de crştere şi devenire a uzinei.Primul director a fost numit inginerul german Friederich Trapiel.

-Industria Sarmei construiește locuințele pentru Colonia municitorească din Vasile Goldis

-Este dat în exploatare la Ghiriș ,,Prima Intreprindere Industrială Agricolă de pe Câmpie.
1922 -Se clădesc locuintele din colonia funcționarilor (colonia Maria)

1923 - La Ghiris se înființează Clubul Sportiv Industria Sârmei
-se înființează Fabrica de Postav Meteor

1925 - la 20 septembrie prin decretul Regelul Ferdinand se unesc cele două localități Ghiriș și Sâncrai și ia ființă comuna CAMPIA TURZII
1926- în decembrie se înființează Despărtământul Campia Turzii al ASTREI

1926 -1927- se introduce iluminatul stradal cu lampadar (lampa) cu gaz metan

1928 -1930- s-a cladit, în zona cartierului Sâncrai, noua Biserică Unită (greco-catolică)

1932 - se construiește de către Industria Sârmei prima popicărie ( construcție din lemn) în colonia ,,Maria”. În anul 1950 va fi demolată.

1935 - încep lucrăile de ,,sistematizare și înfrumusețare a comunei” un proiect intreprins și fiinanțat de Industria Sârmei.

1937 - se introduce iluminatul public electric pe șapte străzi principale

1937 -1938 - Se construiește primul Cămin de Ucenici al unzinei ,,Industria Sârmei” azi Policlinica Veche- prima scoală metalurgică de ucenici din România
1938 - este inaugurat Stadionul ,,Industria Sârmei”

1940 - sunt pavate cu plăci de beton primele trotuare din Câmpia Turzii

1942 -1945 se construiește ,,Palatul Cultural Industria Sârmei”

1943 - a început să se construiască Biserica Ortodoxă din centru. Va fi dată în folosință în anul 1951, finalizare interiorul va fi realizata în 1974

1944 - în intervalul 5-12 septembrie, Câmpia Turzii se află sub ocupația trupelor germano-ungare
- între 13 septembrie si 9 octombrie se duc lupte între trupele germano-ungare și trupele româno-sovietice
1945 -este întemeiat Gimnaziul unic, prima unitate de cultură generală de grad înalt la Câmpia Turzii

1946-47- are loc asfaltarea soselei principale Turda- Târgu Mureș

1948- Industria Sârmei este nationalizată

1949- se dă în folosință Școala elementară din Sâncrai

1950- la 3 septembrie Palatul Cultural își schimbă denumirea și se organizează Clubul Muncitoresc Industria Sârmei

1952 -se dă în folosință Școala Profesională de Ucenici Industria Sârmei astăzi Colegiul Tehnic Victor Ungureanu

1952- la 1 august, Câmpia Turzii își câstigă rangul administrativ de comună

1954- se înființează Spitalul Orășenesc, astăzi Spitalul municipal Dr. Cornel Igna

1955- intra în funcțiune Fabrica de Pâine din cartierul Șarât

1958- se înfiintează Școala elemetară nr.3 din cartierul Șarât

1959- se dă în folosință noul edificiu al Școlii Medii Mixte azi Liceul Teoretic Pavel Dan

1962- se inaugurează Sala Sporturilor din Oraș
-se dă în folosință Coloana Auto
1963- se clădește Școala Generală nr.2 azi Scoala Avram Iancu

1965- își începe activitatea Cooperația Meștesugărească ( Cooperativa Prestare, mai târziu Sc. Metalica )

1967- se înfiintează Trustul de Constructii Cluj , azi ACSA

1969- se clădește ,,Complexul Alimentar ,, Rapid”

1960-1970- Industria Sarmei dă în funcțiune Trăgătoria de Oțel Tare nr.2 și Laminorul nr.3

1971- se ridică Compexul alimentar din cartierul Șarât

1972- se dă în folosință în ,,Orașul munictoresc” nou sediul al Școlii Generale Nr. 1, azi Școala Mihai Viteazul. Este zidită Creșa de copii din cartier.

1973 - începe să-și desfășoare activitatea în oraă ,,Centrul de Produs Răsaduri” ulterior Campiaser SA.
- se înființează Oficiul Postal nr.1 și Oficiul Telefon
1974- se inaugurează Ștrandul, azi Complexul Broscuța

1976- este construit sediul Miliției

1981- începe noua Sistematizare a Orașului

1982- se inaugurează edificiu nou construit al Policlinicii
-se dă în folosință stația PECO

1984- se dă în funcțiune noua Fabrică de Pâine din Orașul Muncitoresc

1991-În oraă se constituie trei Asociații agricole însumând 550 de hectare

1994-1996- este înălțată Biserica Ortodoxă din cartierul Șarât

1997-1998- este zidită nouă Casa de Rugăciuni a Martorilor a lui Iehova

2003- Industria Sârmei Câmpia Turzii este privatizată

2004- este construit al doilea bloc de locuinte ANL
-se înființează Zona Industriala RIEF

2013- este construită Hala Agroalimentară din Piața Unirii
2015- se dă în folosință Hala Agroalimentară din Piața Mureșului
-se inaugurează noul sediul al Serviciului Taxe și Impozite
-se înființează ,,Parcul Industrial Câmpia Turzii’’


.